INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA - 18 lutego 2018r.
800    + Adama Dąbrowskiego
930    + Kazimierę Gumowską w 3 rocz., śm., Mariana, Krzysztofa Gumowskich
1100 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Elżbiety i Ryszarda w 50 rocz., ślubu, oraz Boże błog., dla dzieci
1100 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Anny i Grzegorza Kundys
1230 + Zofię Bieńkowską w 5 rocz., śm.

 

1800 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Piotra Konopki w 18 rocz., urodzin

 

PONIEDZIAŁEK – 19 lutego 2018r.
700    + Mariana Rosińskiego

 

1800 + Barbarę Krzyżanowską w 30 - sty dzień po śmierci
1800 + Artura Kasprzyka
1800 + Leszka Nowakowskiego

 

WTOREK – 20 lutego 2018r.
700    + Feliksę w 19 rocz., śm., Rozalię, Jana Dąbrowskich, Walentynę, Jerzego Walasków, zm., z rodz., Walasków, Dąbrowskich, Drelów

 

1800 + Wiesława, Władysławę, Władysława, Zofię Chojnackich, Mariannę, Tomasza Cieślińskich
1800 + Janinę, Tadeusza Krzesińskich

 

ŚRODA – 21 lutego 2018r. 
700    + Tadeusza Sokołowskiego

 

1800 + Antoniego, Mariannę, Jerzego Kaczor
1800 + Józefa Imiołek w 10 rocz., śm.,

 

CZWARTEK – 22 lutego 2018r.
700    + Grzegorza, Kazimierę Senatorów

 

1800 + Edwarda w 18 rocz., śm., Leokadię, Jadwigę Ciszek
1800 + Artura Kasprzyka
1800 +

 

PIĄTEK – 23 lutego 2018r.
700    + Bronisławę Kwiecień

 

1800 + Eugeniusza Róg w 1 rocz., śm., Katarzynę, Karola Róg 
1800 + Stanisława Maj w 26 rocz., śm.

 

SOBOTA – 24 lutego 2018r.
700    + Franciszka Wilewskiego i jego rodziców

 

1800 + Ewę Hamelę
1800 + Artura Kasprzyka