INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA - 17 lutego 2019r.
800    + Jana Kujawiaka w rocz., śm.,
930    + Jana Podlewskiego w 3 rocz., śm.,
930    + Grzegorza, Kazimierę Senatorów
1100 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP, w rocz., urodzin Michała Milczarskiego i Zbigniewa Milczarskiego
1230 + Mariannę, Stanisława, Edwarda Kowalczyków
1230 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Jacka w rocz., urodzin

 

1800 + Bogdana Skrzeczyńskiego

 

PONIEDZIAŁEK – 18 lutego 2019r.
700    O dary Ducha Św., i opiekę NMP dla pewnej rodziny

 

1800 + Annę Ruszczyk od Zakładu Pogrzebowego Lamento
1800 + Mariannę Pluta
1800

 

WTOREK – 19 lutego 2019r. 
700    + Helenę Sobania

 

1800 + Zofię, Stanisława w rocz. śm., Maj
1800 + Wiesława, Zofię, Władysława Chojnackich, Mariannę, Tomasza Cieślińskich

 

ŚRODA – 20 lutego 2019r. 
700    + Stanisławę Motyka 

 

1800 + Zbigniewa Wójcika
1800 
1800 + Janinę Kwiatkowską w 30 - sty dzień po śmierci od sąsiadów z kl. II

 

CZWARTEK – 21 lutego 2019r. 
700    + Sławomira Zalewskiego

 

1800 + Leokadię, Henryka Gnat, Janinę Walasik 
1800

 

PIĄTEK – 22 lutego 2019r. 
700    + Eugenię Wydra

 

1800 + Antoniego, Mariannę, Jerzego Kaczorów, Mariana, Mariannę Krupów
1800 + Juliana, Leokadię Alot w rocz., śm., Antoniego, Mariannę Alot, Stanisława, Juliannę Walachnia

 

SOBOTA – 23 lutego 2019r.
700    + Eugeniusza w 2 rocz., śm., Katarzynę, Karola Róg

 

1800 + Michała, Wincentynę, Józefa, Zofię, Mariana, Józefę Kaniewskich, Zofię w 17 rocz., śm., Stanisława, Urszulę Widoskich
1800 + Józefę Imiołek w rocz., śm.,