INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA - 16 grudnia 2018r.
800    + Franciszka, Józefa Banaszczyków, Czesławę Wiecheć
930    + Gorgoniusza w 19 r., śm., Teodorę, Krystynę Turbiasz, Stanisława, Jana Nowocień
930    + Witolda Tchórzewskiego od pracowników piekarni i sklepu      
1100 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Marty Głogowskiej w 80 rocz., urodzin
1230 + Zofię, Zenona Marcinowskich
1230 + Jana, Genowefę, ks. Eugeniusza Siedleckich

 

1800 + Dominika Brzuszkiewicza od kolegów i koleżanek z klasy licealnej

 

PONIEDZIAŁEK – 17 grudnia 2018r.
700    + Ryszarda Sokołowskiego
900    + Jur Zielińskiego

 

1800 O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Marii Podymniak
1800 + Edwarda, Stanisławę Pietrasik, zm., z rodz.,
1800 + Hannę, Ryszarda Antoniewiczów

 

WTOREK – 18 grudnia 2018r.
700    + Kazimierza Kossowskiego
900    + Jana, Teresę Ciszewskich, braci i siostry z rodziny Ciszewskich

 

1800 + Janusza Wojciechowskiego
1800 + Reginę Milczarską
1800 + Jur Zielińskiego

 

ŚRODA – 19 grudnia 2018r.
600    + Jur Zielińskiego

 

1800 + Mariannę Wasilewską
1800 + Ryszarda Sokołowskiego

 

CZWARTEK – 20 grudnia 2018r. 
600    + Ryszarda Sokołowskiego

 

1800 + Jur Zielińskiego
1800 + Stanisława Wojtysiaka
1800 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP, łaskę zdrowia dla Piotra

 

PIĄTEK – 21 grudnia 2018r. 
600    + Stanisława Wojciechowskiego, Zbigniewa Wójcika, zm., rodziców i teściów

 

1800 + Zofię, Stanisława Soból, Jadwigę, Jana Wojtysiak
1800 + Reginę Milczarską
1800 + Bogdana Mantorskiego w 30 - sty dzień po śmierci od przyjaciół z Kielc

 

SOBOTA – 22 grudnia 2018r.
600    + Kazimierza Kossowskiego

 

1800
1800 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Agnieszki w 35 rocz., urodzin
1800 + Aleksandra Skuzę