Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu
1. Akt urodzenia dziecka
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią
3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
4. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej
5. W naszej parafii sakramentu Chrztu św. udziela się w niedzielę na Mszy św., o g. 11:00.
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa
1. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
6. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem
Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego
1. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
2. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu.
3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.
Kancelaria Parafialna Czynna:
Dni powszednie: 8:00-8:45; 17:00-17:45;
Kancelaria Nieczynna:
we wtorki
I piątki miesiąca: 17:00 - 17:45
soboty: 17:00 - 17:45