III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15.04.2018r.

1.Od dzisiejszej niedzieli Kościół w Polsce obchodzi X Ogólnopolski Tydzień Biblijny Przeżywamy go pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze stron Żydów modlili się do Boga o pomoc. I jak pisze św. Łukasz ”Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”./Dz.Ap. 4,31/.
Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy też tę niedziele jako drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W TVP Info od g. 10.00 transmisja czytania Listu św. Pawła Ap. do Rzymian.
Obchodzony Ogólnopolski Tydzień Biblijny staje się dla nas wszystkich ludzi wiary po raz kolejny szczególną okazją do pogłębienia wiary w Syna Bożego przez kontakt ze Słowem Bożym.

 

2.Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II zaprasza w przyszłą niedzielę do świetlicy Kazimierzówka na g. 19.00na prelekcję multimedialną ks. dra Jacka Kucharskiego pt. Duch Święty i Jego dary. Dar męstwa.

 

3.W dzisiejszą niedzielę gościmy w bazylice duet wokalno-muzyczny Artura Bieńka i Kamila Powrozek ze Starachowic z koncertem pieśni religijnych.

 

4. We wtorek 17.04 o g. 18:30 spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. IV przed I rocznicą, I Komunii Św.