Triduum Paschalne

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowu ją post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa…

Wizyta duszpasterska

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FNsquIwYOPY?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=pl-PL&autohide=2&wmode=transparent&w=640&h=360] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=pl-PL&autohide=2&wmode=transparent&w=640&h=360] Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy.  Skąd się wzięła O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej wkładając w usta wójta krytykę plebana: „… potym bieży po kolędzie / w każdym kącie dzwonić będzie / Więc woła…

Adwent

Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Trwa cztery niedziele. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria…

Jerycho Różancowe

25 marca w Uroczystość Zwiastowania NMP rozpoczęło się w naszej Diecezji Radomskiej Jerycho Różańcowe. To nieustanna modlitwa, przez siedem dni i nocy w poszczególnych parafiach, bez przerwy, 24 godziny na dobę. W sobotę 9 września nasz Dekanat Radom Zachód włącza się w ten modlitewny szturm do nieba. Ufając w moc Boga i Jego wielkie Miłosierdzie,…