HISTORIA

Dnia 2 marca 1984 r. parafia przejęła od Skarbu Państwa w wieczystą dzierżawę działkę o łącznej powierzchni 1 ha 921 m2 przy ulicy Głównej 16. 9 maja 1990 r. wieczysta dzierżawa powyższej działki została zamieniona na hipoteczną własność parafii. 10 czerwca 1984 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ks. bp Edward Materski celebrował Mszę św., podczas której pobłogosławił plac pod budowę nowego kościoła pw. św. Kazimierza. 27 października 1984 r. z Urzędu Miejskiego w Radomiu – Wydział Architektury i Nadzoru Urbanistycznego – parafia otrzymała informację o terenie odnośnie budowy kościoła. Zapadła decyzja o rozpisaniu konkursu na projekt kościoła. Konkurs został zlecony Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział w Radomiu i kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Otwarcie konkursu nastąpiło 15 stycznia 1985 r. Zgłosiło się 24 architektów. Wpłynęło sześć prac konkursowych. Rozstrzygnięcie nastąpiło 13 kwietnia 1985 r. Pierwszą nagrodę otrzymała praca arch. Mariusza Rodaka i Ryszarda Rodaka (syna i ojca). Praca ta zyskała akceptację do realizacji.
W 1985 r. na plac budowy zaczęto zwozić pierwsze materiały: tarcicę sosnową i dębową, cegłę z cegielni Eugeniusza Klimka spod Sandomierza oraz wapno, które zlasowano w ilości ok. 100 ton. 12 kwietnia 1986 r. rozpoczęły się pierwsze wykopy pod fundamenty. Wykonała je firma „Budochem” z Radomia. Kierownictwo budowy objął Jerzy Wojcieszek. Następnie firma „Budopol” prowadziła dalsze roboty. Ukończono prace przy żelbetowych fundamentach: wylewanych ławach ciągłych, ścianach i płytach. 28 lipca 1987 r. został zabetonowany ostatni odcinek stropu nad dolną częścią kościoła.
6 września 1987 r., podczas centralnego nabożeństwa Roku Maryjnego, na plac budowy został przyniesiony procesjonalnie obraz Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy. Mszę św. koncelebrowaną sprawował ks. kard. Henryk Gulbinowicz wraz z ordynariuszem ks. bp. Edwardem Materskim i biskupami pomocniczymi: ks. bp. Walentym Wójcikiem i ks. bp. Adamem Odzimkiem. Ks. kard. Henryk Gulbinowicz wmurował kamień węgielny, wzięty ze skał podziemia Bazyliki św. Piotra w Watykanie i pobłogosławiony przez Ojca Św. Jana Pawła II. Miejsce wmurowania znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do kościoła i jest zaznaczone drewnianym krzyżykiem. Akt budowy został podpisany przez ks. bp. Edwarda Materskiego, księży i osoby świeckie. Ze względu na ulewę, która nastąpiła przy końcu Mszy św., nie było możliwe podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Ks. Kardynała. W 1988 r. na budowie wznoszonej świątyni pracują murarze, cieśle, zbrojarze, stolarze oraz parafianie w czynie społecznym. Podciągnięto mury kościoła do wysokości 5 m. W styczniu 1989 r. mgr inż. Krzysztof Górecki podjął się opracowania projektu konstrukcyjnego górnego kościoła. Dokumentacja techniczna była wykonana na dzień 30 stycznia 1990 r.
10 czerwca 1989 r. zostały sprowadzone do Radomia relikwie św. Kazimierza. Przed budowanym kościołem Mszę św. koncelebrowali: ks. bp Edmund Piszcz, ks. bp Roman Andrzejewski, ks. bp Edward Materski, ks. bp Adam Odzimek i ks. bp Marian Zimałek. W listopadzie pokryto blachą ocynkowaną kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. W następnym roku w miesiącach zimowych wykonywano do jej wnętrza drewniane kasetony. 4 marca 1990 r. w uroczystość odpustową św. Kazimierza Mszę św. celebrował na placu budowy nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Homilię wygłosił ks. bp Edward Frankowski. 9 września 1990 r. był dniem pobłogosławienia kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Mszę św. celebrował, kaplicę i dzwon o imieniu „Jan Paweł II” pobłogosławił ks. bp Marian Zimałek.
Po tej uroczystości wszystkie nabożeństwa odprawiane już były w tej kaplicy. Do czasu wybudowania kościoła głównego służyła ona jako świątynia parafialna. Wcześniej, to jest od 13 grudnia 1981 r., centrum życia parafialnego stanowiła kaplica przy ul. Garbarskiej. W 1992 roku zakończono wznoszenie murów i betonowanie stropów żelbetowych kościoła. Przystąpiono też do wykonywania drewnianej konstrukcji dachowej. Rozpoczęto krycie dachu blachą trapezową. W 1993 r. otynkowano ściany i podwieszono kasetony w kościele. W następnym roku założono witraże, ułożono posadzkę i uporządkowano teren wokół świątyni.
18 września 1994 r. – dzień uroczystego poświęcenia kościoła św. Kazimierza, którego dokonał ks. prymas Józef kard. Glemp. Mszę św. koncelebrowali: ks. abp Stanisław Szymecki, ks. bp Mieczysław Jaworski, ks. bp Edward Materski, ks. bp Marian Zimałek, ks. bp Stefan Siczek i ks. bp Adam Odzimek. Obecna była 45 osobowa pielgrzymka z Wilna.
W 1995 r. przystąpiono do dalszych prac związanych z wyposażeniem wnętrza kościoła. Wykonano ławy dębowe w prezbiterium i w nawach kościoła, konfesjonały, umeblowano zakrystie. Rozpoczęto budowę organów. Wykonano Drogę Krzyżową w tynku. W 1996 r. ks. bp Stefan Siczek pobłogosławił kilkanaście głosów w pierwszym etapie budowy organów. Rozpoczęły się prace przy kaplicy św. Kazimierza. Została wykonana mozaika na ścianie kaplicy i ręcznie kuta żelazna krata, oddzielająca kaplicę od lewej nawy bocznej. W dolnej części kościoła nadal trwały prace tynkarskie oraz inne, przygotowujące do otwarcia Ośrodka Duszpasterskiego „Kazimierzówka”.W sierpniu 1998 r. firma „Drewart” z Warszawy zamontowała w kościele promienniki grzewcze kwarcowo-halogenowe. W 1999 r. zostały wykonane w tynku obrazy Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. We wrześniu 1990 r. do użytku została oddana plebania. Dom sióstr, wybudowany obok kościoła, został pobłogosławiony 8 września 1996 r. Ogrodzenie terenu kościelnego zostało wykonane w 1993 r., a w roku 1996 ułożono kostkę brukową.
Tekst aktu erekcyjnego:
„W imię Pańskie Amen.
Na większą chwalę Boga w Trójcy Świętej Jedynego
Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa
i wszystkich świętych i błogosławionych Rodaków naszych.
AKT EREKCYJNY
budowy Kościoła p.w. Patrona miasta Radomia, św. Kazimierza Królewicza.
Wszem wobec i każdemu z osobna, któregokolwiek stanu, dostojeństwa i urzędu,
tak duchownego jak i świeckiego oznajmujemy, iż działo się to:
W dziewiątym roku pasterskiej służby na Stolicy św. Piotra w Rzymie,
pierwszego w dziejach świata papieża Polaka Jana Pawła II.
W szóstym roku prymasowskiej posługi
Jego Eminencji Księdza Józefa Kardynała Glempa.
W szóstym roku kierowania Diecezją Sandomiersko-Radomską
przez Jego Ekscelencję Księdza bpa dra Edwarda Materskiego,
Ordynariusza tej diecezji.
Biskupami pomocniczymi byli:
JE ks. bp dr Walenty Wójcik, JE ks. bp dr Adam Odzimek,
JE ks. bp dr Marian Zimałek.
Dziekanem dekanatu Radom-Zachód był ks. inf. Stanisław Sikorski.
W szóstym roku duszpasterskiej pracy
na stanowisku proboszcza parafii św. Kazimierza,
ks. prał. Adama Sochy – jej organizatora i budowniczego tej świątyni.
Wikariuszami byli: ks. Stanisław Bastrzyk i ks. Józef Krawczyk.
W dwieście czterdziestym dziewiątym dniu Roku Pańskiego 1987,
szóstego dnia, miesiąca września, na fundamentach wznoszonej świątyni
wobec sprowadzonego cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia Pani Ziemi Radomskiej z Błotnicy,
syn Ziemi Wileńskiej, absolwent Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie,
Książe Kościoła, Arcybiskup Metropolita Wrocławski Ks. Henryk Gulbinowicz
w asyście JE ks. bpa dra Edwarda Materskiego,
Biskupów Pomocniczych Diecezji,
przy udziale przedstawicieli Kapituły Radomskiej, Sandomierskiej, Opatowskiej,
licznego duchowieństwa i zgromadzonego Ludu Bożego,
wmurował kamień węgielny.
Projekt kościoła wykonał architekt mgr inż. Mariusz Rodak.
Głównym konstruktorem był mgr inż. Stanisław Rydel,
kierownikiem budowy Jerzy Wojcieszek.
Dan w Roku Pańskim 1987, 6 września w Radomiu.
Duszpasterze Parafii św. Kazimierza:
Proboszczowie:
Ks. prałat Adam Socha - od początku istnienia parafii do 2006 r.
Ks. prałat dr Grzegorz Senderski - od 2006 r.

Wikariusze:

 • Ks. Tadeusz Siulczyński (1981-1984)
 • Ks. Czesław Bieniek (1982-1983)
 • Ks. Krzysztof Rusiecki (1983-1985)
 • Ks. Stanisław Bastrzyk (1984-1989)
 • Ks. Leszek Kędziora (1985-1987)
 • Ks. Józef Krawczyk (1987-1990)
 • Ks. Robert Sionek (1989-1990)
 • Ks. Mieczysław Drypa (1990-2000)
 • Ks. Kazimierz Buczak (1990-1991)
 • Ks. Jerzy Kubik (1991-1992)
 • Ks. Edward Mosioł (1992-1993)
 • Ks. Stanisław Kwiatkowski (1993-1996)
 • Ks. Janusz Stanek (1996-2000)
 • Ks. Dariusz Błesznowski (2000-2001)
 • Ks. Grzegorz Binięda (2000-2001)
 • Ks. Artur Piasek (2001-2006)
 • Ks. Czesław Śmiechowski (2001-2009)
 • Ks. Julian Sobczyk (2006-2008)
 • Ks. Piotr Szymański (2008-2010)
 • Ks. Norbert Lis (2010-2011)
 • Ks. Jacek Pałosz (06. 2010 - 06.2020)
 • Ks. Tomasz Cabaj (06.2011-08.2011)
 • Ks. Grzegorz Wrzochal (08.2011- 06.2015)
 • Ks. Paweł Krasiński (07.2015- 06.2020)
 • Ks. Michał Bartosiak (07.2020 - )
 • Ks. Marcin Zarzycki (07.2020 - )
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH PARAFII I KOŚCIOŁA
ŚW. KAZIMIERZA 
(1981-­2017)

1981
23 IX – ordynariusz diecezji bp Edward Materski przesyła pismo do ks. Adama Sochy – dziekana i proboszcza parafii w Świerżach Górnych – w sprawie zorganizowania placówki duszpasterskiej w dzielnicy Zamłynie w Radomiu.
XI/XII – postawienie kaplicy-baraku przy ulicy Garbarskiej 31 na działce zakupionej od rodziny Podkowińskich i Piekarskich.
13 XII – pierwsza Msza św. i pobłogosławienie kaplicy ku czci św. Kazimierza przez bp. Edwarda Materskiego (13 grudnia – dzień pamiętny dla narodu polskiego – ogłoszenie stanu wojennego w Polsce).

1982
23 III – bp Edward Materski pismem nr 835/82 utworzył na Zamłyniu samodzielną placówkę duszpasterską, tzw. wikariat samodzielny.
13 IV – rozpoczęcie budowy murowanej kaplicy, punktu katechetycznego oraz mieszkań dla trzech księży i trzech sióstr zakonnych (budowa trwała 7 miesięcy).
14 VI – bp Edward Materski wydaje dekret nr 1837/82 o erekcji parafii pw. św. Kazimierza.
1 VII – dekret wchodzi w życie. Ks. Adam Socha otrzymuje nominację na pierwszego proboszcza.
5 IX – ks. proboszcz Adam Socha obejmuje parafię św. Kazimierza, składając przepisaną prawem kanonicznym przysięgę.
7 XI – procesjonalne przeniesienie obrazu św. Kazimierza z kościoła farnego św. Jana Chrzciciela. Pobłogosławienie kaplicy i ośrodka katechetycznego przez bp. Edwarda Materskiego.
1983
17 IX – uroczystości związane z ogłoszeniem św. Kazimierza patronem miasta Radomia przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Mszę św. w kaplicy przy ul. Garbarskiej sprawował i homilię wygłosił bp Paweł Socha z Gorzowa.
1984
2 III – sporządzenie umowy notarialnej na wieczystą dzierżawę placu pod budowę kościoła św. Kazimierza przy ul. Głównej 16. Parafia wydzierżawia plac od Skarbu Państwa.
3 III – powrót obrazu św. Kazimierza do tutejszej parafii po nawiedzeniu kaplic i kościołów radomskich.
3 VI – rozpoczęcie Misji św. prowadzonych przez ks. Michała Kochana i ks. Michała Suszka. Pobłogosławienie 3 dzwonów o imionach: „Józef”, „Maryja”, „św. Kazimierz” przez bp. Edwarda Materskiego.
10 VI – pobłogosławienie krzyża misyjnego i placu pod budowę nowego kościoła przy ul. Głównej 16 przez bp. Edwarda Materskiego.
17 VI – rozpoczęcie uroczystości ku czci św. Kazimierza z racji 500-lecia jego śmierci. Bp Tadeusz Gocłowski celebrował Mszę św. i wygłosił homilię w kaplicy przy ul. Garbarskiej. Przebywał w Radomiu z racji obrad Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
1985
15 I – ogłoszenie konkursu na projekt kościoła św. Kazimierza przy ul. Głównej.
6 VI – w Uroczystość Bożego Ciała bp Adam Odzimek – rodak tutejszej parafii – po otrzymaniu święceń biskupich sprawował Mszę św. i poprowadził procesję do czterech ołtarzy.

1986

12 IV – rozpoczęto prace przy budowie kościoła św. Kazimierza.
14 VI – nawiedzenie relikwii Krzyża Świętego.
4-5 X – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez bp. Adama Odzimka.
1987
6 IX – centralne nabożeństwo Roku Maryjnego. Procesjonalne przeniesienie obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy na plac budowy kościoła. Mszę św. celebrował i kamień węgielny wmurował kard. Henryk Gulbinowicz. Koncelebransami byli: bp Edward Materski, bp Walenty Wójcik i bp Adam Odzimek.
XI – rozpoczęcie nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą w obrazie jasnogórskim.
1989
10 VI – sprowadzenie z Wilna do Radomia relikwii św. Kazimierza. Mszę św. przed budowanym kościołem koncelebrowali: bp Edmund Piszcz, bp Roman Andrzejewski, bp Edward Materski, bp Adam Odzimek i bp Marian Zimałek. Homilię wygłosił bp Roman Andrzejewski. Relikwie te znajdują się w radomskiej katedrze.
1990
4 III – uroczystą Mszę św. odpustową na placu budowy kościoła celebrował nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Homilię wygłosił bp Edward Frankowski.
9 V – parafia otrzymuje tytuł własności hipotecznej na działkę o pow. 1 ha 921 m2, na której powstaje kościół, dzwonnica i plebania.
9 VI – w obecności relikwii św. Kazimierza, Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Skucha.
8 IX – ostatnia Msza św. odpustowa (Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) w kaplicy przy ul. Garbarskiej.
9 IX – pobłogosławienie Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy budowanym kościele, dzwonu o imieniu „Jan Paweł II” i nowej plebanii przez bp. Mariana Zimałka.
XII – wykupienie i przejęcie kaplicy i budynku katechetycznego przy ul. Garbarskiej przez Opiekę Społeczną Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu.
1992
X – zakończenie betonowania stropu kościoła.
XI/XII – wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie blachą.
1994
4 III – Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Edward Ozorowski.
VII/VIII – założenie witraży w kościele.
10­17 IX – Misje św. poprzedzające poświęcenie kościoła prowadzili ks. inf. Jerzy Banaśkiewicz i ks. Janusz Smerda. Mszę św. na zakończenie Misji św. przy relikwiach św. Kazimierza koncelebrowali Księża Biskupi, homilie wygłosił bp Marian Zimałek.
18 IX – uroczyste poświęcenie kościoła przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa w obecności siedmiu biskupów. Mszę św. popołudniową dla młodzieży i dzieci sprawował abp Stanisław Szymecki. Homilię wygłosił kard. Józef Glemp. Relikwie św. Kazimierza przeniesiono do katedry.
25 IX – Mszę św. dziękczynną za wybudowaną świątynię sprawował ks. proboszcz Adam Socha wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi.
1995
4 III – w uroczystość odpustową Mszę św. celebrował abp Stanisław Nowak, który pobłogosławił witraż „Powstanie Kościoła Radomskiego”, znajdujący się nad chórem.
15 X – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez bp. Edwarda Materskiego oraz pobłogosławienie Drogi Krzyżowej i odsłonięcie dwóch marmurowych tablic w kruchcie.
29 X – w ramach Cecyliańskich Dni Muzyki Sakralnej odbył się koncert symfoniczny Państwowej Orkiestry Filharmonii z Tomska.
1 XII – została oddzielona część parafii św. Kazimierza do nowo utworzonej parafii pw. Bożego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny na Koziej Górze.
1996
17 II – nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej.
4 III – uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył biskup ordynariusz Aleksander Kaszkiewicz z Grodna.
13 X – pobłogosławienie organów w pierwszym etapie ich budowy przez bp. Stefana Siczka.
1997
XII – ukończenie prac w kaplicy św. Kazimierza i oddanie do użytku domu dla sióstr zakonnych pracujących w parafii.
1998
8 IX – pobłogosławienie domu zakonnego przez bp. Stefana Siczka.
1999
14 II – transmitowanie przez telewizję „Polonia” Mszy św., którą sprawował bp Adam Odzimek.
4 III – uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył biskup pomocniczy Antoni Dziemianko z Grodna .
X – ukończenie w tynku obrazów „Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa”.
16 X – otwarcie i pobłogosławienie Ośrodka Duszpasterskiego „Kazimierzówka” przez bp. Jana Chrapka.
2000
3 III – peregrynacja figury Świętej Bożej Rodzicielki. Mszę św. celebrował bp senior Edward Materski. Wprowadzenie do kaplicy relikwii św. Kazimierza.
4 III – centralne uroczystości diecezjalne Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Mszę św. koncelebrowali: abp Stanisław Szymecki oraz Biskupi diecezji radomskiej.
17 III – nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach Zamłynia.
18 III – pobłogosławienie charytatywnego gabinetu lekarskiego przez bp. Jana Chrapka.
18 X – Msza św. dla Służby Zdrowia oraz pobłogosławienie punktu leków darmowych dla ludzi biednych przez bp. Jana Chrapka.
2001
4 III – uroczysta Msza św. odpustowa – koncelebrze przewodniczył metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz.
8-­10 IX – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez bp. Jana Chrapka.
16 IX – metropolita wileński kard. Audrys J. Bačkis z Wilna wraz z bp. Janem Chrapkiem nawiedzają kościół św. Kazimierza.
18 X – tragiczna śmierć bp. Jana Chrapka i wspólne modlitwy w kościele w intencji Zmarłego.
25 XI – kard. Zenon Grocholewski z Watykanu nawiedza kościół św. Kazimierza.
2002
22 XI – Msza św. inaugurująca uroczystości jubileuszowe czterechsetlecia kanonizacji św. Kazimierza (1602­2002) pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego.
– koncert chóru Sancti Casimiri Cantores Radomienses pod batut¹ ks. Wojciecha Szarego oraz Orkiestry Divertimento pod batutą Anny Pawelec.
9 VI – biskup radomski Zygmunt Zimowski nawiedza relikwie św. Kazimierza.
2003
10 VIII – nuncjusz apostolski w Urugwaju abp Janusz Bolonek nawiedza kościół św. Kazimierza.
21 IX - ogłoszenie kościoła św. Kazimierza bazyliką mniejszą. Uroczystości przewodniczy metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz.
2004
 4 III - Uroczystość odpustowa. Główną Mszę św. celebrował pasterz diecezji ks.bp Zygmunt Zimowski z udziałem biskupów pomocniczych.
27 VII - Koncert organowy w bazylice w wykonaniu p. Marco Limone z Włoch.
2005
16  I    -  Msza św. z Bazyliki transmitowana przez telewizję Polonia, celebrowana przez ks. bpa  Zygmunta Zimowskiego.
5 VI    -  Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. prał. Adama Sochy, proboszcza parafii z udziałem księży Biskupów radomskich, kolegów kursowych i licznej rzeszy wiernych.
28 X   -  Zakończenie Diecezjalnego Roku Eucharystycznego Mszą św. w bazylice pod przewodnictwem Ks. bpa Zygmunta Zimowskiego
2006
10 VI    - Dziękczynna pielgrzymka autokarowa  na Jasną Górę w 25 lecie istnienia parafii św.Kazimierza
18 VI    -  wprowadzenie liturgiczne w urząd proboszcza parafii św Kazimierza ks. prał. dr Grzegorza  Senderskiego oraz  złożenie urzędu proboszcza przez ks. prał. Adama Sochę z udziałem księży  biskupów radomskich.
7 X        - inauguracyjna procesja różańcowa ulicami Zamłynia w święto Matki Bożej Różańcowej.
10 XII  - Jubileusz 25 lecia istnienia parafii św. Kazimierza. Mszy św. przewodniczył  pasterz diecezji Ks.bp Zygmunt Zimowski.
2007
3-4 III  - Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego w ramach nawiedzenia Diecezji Radomskiej.
24 III   - Uroczysta Msza św. w bazylice, celebrowana przez księży biskupów w I dzień 15 rocznicy powstania  Diecezji Radomskiej.
10 IV    -  Dziesięciolecie istnienia chóru parafialnego. Pielgrzymka chóru do sanktuarium w Licheniu.
 2008
3-4 III  - W 550 rocznicę urodzin św.Kazimierza rozpoczęły się obchody „Kazików Radomskich”, decyzją  Urządu Miasta. Mszy św. w Bazylice przewodniczył ks. bp senior Edward Materski. W uroczystość patronalną ks. bp Z. Zimowski otworzył przy                                                    świetlicy „Kazimierzówka” specjalistyczną przychodnię rodzinną „Domowe Ognisko”.
6 VIII  - Papież Benedykt XVI wyniósł ks. prał. Adama Sochę do godności Protonotariusza Apostolskiego / infułata/.
22 XI   - Spotkania w bazylice i koncert chórów diecezji radomskiej w ramach Cecyliańskich Dni Muzyki Sakralnej.
2009
28-29  II  - Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks.bpa Z. Zimowskiego.
4 III     - Uroczystość odpustowa pod przewodnictwem Pasterza Diecezji połączona z poświęceniem figury drewnianej Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus-na pamiątkę 2 rocznicy nawiedzenia bazyliki przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
14 IX   -  Procesja Drogi Krzyżowej ulicą Główną połączona z poświęceniem nowego Krzyża Żelaznego na rogu ulicy Głównej i Kieleckiej.
14 XI.  - Katedra-ingres nowego Pasterza Diecezji ,ks.bpa Henryka Tomasika.
2010
3 III    -  Pierwsza wizyta ks.bpa H. Tomasika w bazylice połączona z odprawieniem Nieszporów ku czci św.Kazimierza.
4 III    - Uroczysta Msza św. odpustowa- koncelebrze przewodniczył ks. bp zamojsko-lubaczowski Wacław Depo.
4 IV    -  Srebrny Jubileusz sakry biskupiej ks. bpa Adama Odzimka –podczas Mszy św. rezurekcyjnej w bazylice.
2011
10 IV     -  koncert amerykańskiego chóru z Los Altos w Kalifornii-Main Street Singers.
15-16 V -  uroczystości pogrzebowe ks.inf. Adama Sochy.
28 V      -  Święcenia kapłańskie przyjęte w bazylice przez diakonów WSD w Radomiu.
18 XII   -  Jubileusz 30 lecia powstania parafii św.Kazimierza z udziałem biskupów radomskich i poświęceniem nowego wystroju wnętrza kaplicy Matki Bożej.
2012
19 II    - Koncert w bazylice sztokholmskiego chóru akademickiego „Stokholm Chamber”.
30 VI  - Święcenia kapłańskie naszego parafianina, diakona ze Zgromadzenia Księży Jezuitów- Bartosza Kornatowskiego.
8 IX    -  Uroczystość odpustowa Narodzenia NMP połączona z jubileuszem 25 lecia pracy Sióstr  Franciszkanek w parafii św. Kazimierza
14 IX  -  Droga Krzyżowa ulicą Natolińską i Główną połączona z poświęceniem nowego dębowego krzyża na tzw. „czerwonce” , pamiątce epidemii cholery.
2013
3-4 III  - Uroczystość patronalna św. Kazimierza Królewicza połączona z obchodami 10 lecia wyniesienia tutejszej świątyni do godności bazyliki mniejszej oraz poświęcenia na placu kościelnym kamiennego pomnika św. Kazimierza. Uroczystościom przewodniczy abp Zygmunt Zimowski z Watykanu wraz z biskupami radomskimi.  Obchody jubileuszowe poprzedziły Misje św. prowadzone przez ks. dr Jacka Kucharskiego.
25-26 V -   święcenia kapłańskie w katedrze i  i prymicje w bazylice naszego parafianina, diakona Bartłomieja Goździewskiego.
2014
 7 I      - Mszą św. w bazylice ks. bp H. Tomasik zainaugurował działalność Szkoły Nowej  Ewangelizacji z siedzibą w świetlicy „Kazimierzówka”.
 4 III  - Uroczystość patronalna św. Kazimierza pod przewodnictwem ks. bpa Pawła Sochy, /pochodzi z parafii Kuczki/ połączona z 40 leciem Jego sakry biskupiej.
25 VI - Pielgrzymka  do Wilna połączona z odwiedzinami w katedrze kaplicy św. Kazimierza.
30 XI - Spotkanie modlitewne w bazylice młodzieży dekanatu Radom-Zachód w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.
14-16 XII  Rekolekcje adwentowe z obecnością figury Św. Michała Archanioła, prowadzone przez Michaelitę ojca Stanisława Stanula.
2015
4 III    - Uroczystość patronalna św. Kazimierza pod przewodnictwem ks. Piotra Turzyńskiego nowokonsekrowanego biskupa pomocniczego diecezji radomskiej.
3 IV    - Wieli Czwartek połączony z jubileuszem 40 lecia kapłaństwa ks. prob. Grzegorza Senderskiego.
4 IV    - Nawiedzenie bazyliki przez Krzyż i obraz Matki Bożej Salus Populi Romani  przed obchodami Światowych Dni Młodzieży.
14 VI  - Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. seniora Eugeniusza Siedleckiego, naszego parafianina.
15-26 X -   Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego.
8 XII – 26 XI 2016  - Nasza bazylika ogłoszona przez ks. bpa H. Tomasika Bramą Miłosierdzia podczas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
2016
4 III       - Uroczystość odpustowa pod przewodnictwem ks.bpa Adama Odzimka.
16-19 V -  Pielgrzymka śladami Piastów w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
21 V       -  Świadectwo na Mszach św. ks. Mirosława Bujaka, misjonarz od 13 l. pracującego w Kamerunie.
2017
15 II       - Koncert kolędowy chóru Sancti Casimiri Cantores Radomienses prowadzonego przez Ks. Wojciecha Szarego.
4 III       - Uroczystość patronalna św. Kazimierza pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika.
30 IV     - Zespół wokalny „Głosy Aniołów”z Tarnopola na Ukrainie wystąpił z koncertami w godzinach Mszy św.
15 V       -  Decyzją Pasterza Diecezji ks.bpa H. Tomasika, kaplica M.B. Częstochowskiej przy bazylice wyznaczona została do coniedzielnej Mszy św. o g. 10.00 w języku ukraińskim dla wiernych obrządku wschodniego.
18 V       -  Świadectwo wiary  w bazylice Alana Ames ,mistyka i ewangelizatora Az Australii.
9-10 IX  -  Całodobowe Jerycho Różańcowe
31 XII    - Koncert kolęd w wykonaniu tarnopolskiego zespołu „Głosy Aniołów”