DUSZPASTERZE

Ks. prałat dr Grzegorz Senderski
ur. 17 listopada 1951 roku w Łodzi. Pochodzi z Opoczna. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku. Pracował jako wikariusz w parafii: Kuczki (1975-1977), Wierzbica (1977-1979), Katedra Opieki NMP w Radomiu (1984-1989). Był proboszczem parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Radomiu w latach 1989-2006. Odbył studia specjalistyczne z zakresu homiletyki w KUL w latach 1979-1984, uzyskując tytuł naukowy doktora. Wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu w latach 1986-2001. Do 2010r. był Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Radomskiej. Proboszczem naszej parafii jest od 2006 roku. Decyzją bp Henryka Tomasika od sierpnia 2011r., został mianowany dziekanem dekanatu Radom Zachód.
WIKARIUSZ
Ks. Marcin Zarzycki
WIKARIUSZ
Ks. Michał Bartosiak
ksgrzegorz