INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA - 30 czerwca 2019r. 
800    + Mariannę, Stefana Bieńkowskich, zm., z rodz., Bieńkowskich, Majów, Kwietniów
930    + Janinę, Stanisława Skorupa, Rozalię, Józefa Kępka, Juliannę, Jakuba Skorupa
1100 O Boże błog., dary Ducha Św., i łaskę zdrowia dla Wandy Szymańskiej
1100 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Edyty Małeckiej w 40 rocz., urodzin
1230 + Mariana Kołacza w 4 rocz., śm., Mariannę, Józefa Kołaczów

 

1800 + Janinę, Mieczysława Karwatów

 

PONIEDZIAŁEK – 01 lipca 2019r.
700    + Halinę Michałowską

 

1800 + Marię, Tadeusza, Bronisławę, Annę Brodnickich, Halinę, Stanisława Siek, Romana Rozwadowskiego
1800 + Józefa Farbisia w 10 rocz., śm., Władysława, Józefę Sirak

 

WTOREK – 02 lipca 2019r. 
700    + Łukasza Farbisia

 

1800 + Mariana, Zofię, Władysława Stańczyk, Irenę, Marię Molga
1800 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla małżonków Haliny i Andrzeja Klimkiewicz od sąsiadki Basi z dziećmi

 

ŚRODA – 03 lipca 2019r. 
700    + Halinę Klimkiewicz

 

1800 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla małżonków Haliny i Andrzeja Klimkiewicz od sąsiadki Basi z dziećmi
1800 + Janinę, Piotra, Kazimierza, Józefa Boczków

 

CZWARTEK – 04 lipca 2019r.
700    O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla kapłanów posługujących w parafii

 

1800 + Leokadię Gawryjołek w 5 rocz., śm., Wacławę, Zbigniewa Gawryjołek
1800 + Mariannę Witkowską

 

PIĄTEK – 05 lipca 2019r.
700    + Karola Płokitę

 

1800 + Janinę, Annę, Józefa Lożyńskich, zm.,  z rodz., Lożyńskich, Szatanów, oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Patrycji Osuchowskiej w 18 r., ur.,

 

SOBOTA – 06 lipca 2019r.
700    + Bolesława, Helenę Wesołowskich

 

1800 O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę NMP dla Oliwi i Dawida w 5 rocz., ślubu oraz Boże błog., dla Hani 
1800