MINISTRANCI

Liturgiczna Służba Ołtarza
Białe alby, służba Chrystusowi, zbiórki w wolnym czasie piłka nożna, radośnie i kreatywnie spędzany czas…. Czyli krótko mówiąc – Ministranci. Są to chłopcy którzy asystują księżom podczas Mszy Świętych i nabożeństw. Kto może zostać ministrantem? Każdy chłopiec, który był już u Pierwszej Komunii Świętej. Wystarczy że zgłosi się z rodzicami (lub sam) do księdza prowadzącego grupę. Wtedy zostanie „przeszkolony” do posługiwania podczas Mszy Świętej.
Grupa Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii liczy ok. 50 osób i jest podzielona na 4 grupy: kandydatów, ministrantów młodszych (4-6 klasa szkoły podstawowej), ministrantów starszych (klasa 7 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoła średnia) i dorosłych. Ministranci mają spotkania z ks. Michałem, który jest opiekunem grupy. Cotygodniowe spotkania mają na celu przybliżenie chłopcom Boga, pogłębienie ich wiary, naukę poprawnej służby przy ołtarzu, a także ciekawe spędzenie czasu wolnego po przez zabawy itp. Chłopcy sumiennie i odpowiedzialnie chodzą na dyżury, dzięki czemu na każdej Mszy Św. jest zagwarantowana odpowiednia służba liturgiczna. Chłopcy chętnie uczestniczą w życiu parafialnym, angażując się w nabożeństwa, adoracje Najświętszego Sakramentu, Ciemnicy, przygotowują oprawę liturgiczną uroczystości, pomagają przy porządkowaniu i wystroju Bazyliki oraz terenu wokół niej, uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, prowadzą zbiórki pieniędzy na różne cele.
Spotkania ministrantów odbywają się:
• dla kandydatów i ministrantów młodszych w każdą sobotę o g. 11:00;
• dla ministrantów starszych w I i III poniedziałek miesiąca o g. 18:30;
Jeśli przyjąłeś I Komunię Świętą i chcesz przyłączyć się do naszej grupy, przyjdź na zbiórkę i zapisz się!!!