OAZA

Ruch Światło-Życie!
Oaza w naszej parafii obejmuje dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. Powstała dzięki pomocy i zaangażowaniu pań katechetek z PSP nr 15, pani Julity Stani i pani Urszuli Bartosiak, które umożliwiły animatorom rozpowszechnienie oazy w szkole na lekcjach religii. Spotkania odbywają się w następujących grupach:
• Dzieci Boże - klasy 3, 4, 5, 6 w każdą sobotę o g. 10:00;
• Oaza I st Nowej Drogi - klasa 7 w każdy czwartek o g. 18:30
• Oaza II st Nowej Drogi - klasa 8 w każdy czwartek o g. 18:30;
• Oaza Nowego Życia - klasy 3 gimnazjum wzwyż, każdy czwartek o g. 18:30.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach. Podczas spotkań formacyjnych uczestnicy rozmawiają na rożne tematy dotyczące Boga, religii, drugiego człowieka oraz ich samych. Dzielą się swoimi przemyśleniami, każdy może wypowiedzieć swoje zdanie na dany temat. Nie brakuje również miejsca rozrywkę. Ponadto oazowicze angażują się w życie parafii, organizują adoracje Najświętszego Sakramentu w każdy trzeci czwartek miesiąca o 18:30, przygotowują oprawę Mszy św. (każda 3 niedziela miesiąca o g. 11:00 ) W ciągu roku dzieci i młodzież uczestniczą w Oazach Modlitwy, Dniach Wspólnoty, wycieczkach. W wakacje uczestnicy wyjeżdżają na rekolekcje oazowe, które są uwieńczeniem rocznej pracy w parafii. Oaza liczy ponad 50 osób w różnych grupach wiekowych. Spotkania oazowe prowadzą animatorzy, a opiekunem grupy jest ks. Paweł.
Jeśli chcesz dołączyć do nas przyjdź na spotkanie i zapisz się!!!
tlo2-foska

ANIMATORZY

Ks. Paweł Krasiński - moderator
Karolina Kwiatkowska
Katarzyna Stopka
Łukasz Kaczyński
Michał Puszczyński
Piotr Witaszek
Jakub Puszczyński
Wiktoria Sodel
Maciej Gozdur