Kancelaria Parafialna Czynna:
Pn, Śr, Czw, Pt, Sb -  8:00-8:45; 
Pn, Śr, Czw, Pt, -  17:00-17:45;
Kancelaria Nieczynna:
we wtorki
soboty: 17:00 - 17:45
I piątki miesiąca: 17:00 - 17:45

Uroczystości i święta


 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych, którego skrótowa nazwa brzmi RODO. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej wydała Dekret Ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim.

 

Praktyczne wskazania obowiązujące nas są następujące:
1. Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu, świadectwo ślubu i kopia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy. W przypadku aktu chrztu osób małoletnich-ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Należy mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość.

 

2. Inne osoby akty te mogą otrzymać wyłącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa /pełnomocnictwo ma zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, serię numer, miejsce, czas wydania i przez kogo dowodu osobistego - osoby udzielającej pełnomocnictwo i otrzymującej pełnomocnictwo/.

 

3. Świadectwa i kopie aktu chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopię aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

 

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu
1. Akt urodzenia dziecka
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią
3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
4. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej
5. W naszej parafii sakramentu Chrztu św. udziela się w niedzielę na Mszy św., o g. 11:00.
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa
1. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
6. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem
Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego
1. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
2. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu.
3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.