XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30.06.2019r.

Rozpoczyna się miesiąc lipiec, czas odpoczynku i urlopów a Kościół tradycyjnie w lipcu oddaje hołd Najdroższej Krwi Jezusowej. Lipcowe słońce, które góruje wysoko nad horyzontem, dopełnia dzieła zasiewu i wzrostu nasion. Wtedy uświadamiamy sobie wielkość tajemnicy stworzenia, ale też i taką samą wielkość tajemnicy Odkupienia przez Krew Jezusową.
Powierzmy Jezusowi, mocą Jego zbawczej Krwi, przez ręce Pani Fatimskiej, wszystkich planujących i przeżywających urlopy oraz wypoczynek wakacyjny. Niech na swoich ścieżkach odnajdą ślady Bożej obecności! Niech dzieci i młodzież i dorośli pamiętają o codziennej modlitwie i udziale w niedzielnej Mszy św. podczas wakacji. Polecajmy rodziców, wychowawców i katechetów, by czas wakacyjnych kolonii, rekolekcji i wyjazdów był dla nich okazją do świadczenia o Bogu oraz do pogłębienia więzi ze swoimi dziećmi i wychowankami.
1. W liturgii Kościoła obchodzimy w tym tygodniu:
  • VII - św. Tomasza Ap. Według tradycji dotarł do Indiii tam głosił naukę Chrystusa.
  • VII - o g. 17.30 nabożeństwo I czwartku miesiąca comiesięczne ku czci św. Kazimierza królewicza.
  • VII – I piątek miesiąca z wystawieniem Najśw. Sakramentu od g. 15.00.
  • VII – I sobota miesiąca i bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, założycielki stowarzyszenia misyjnego. Jest patronką dzieł misyjnych w Polsce. O g. 17.00 Nabożeństwo i zmianka Kółek Żywego Różańca.
  • Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
2. Rodzice Martynki Owczarek z parafii w Wielogórze proszą o pomoc materialną dla córeczki niepełnosprawnej i ciężko chorej na leczenie i rehabilitację. Ofiary możemy złożyć po Mszy św. przed kościołem