I. Niedziela Adwentu - 29.11.2020r.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent a tym samym nowy rok liturgiczny, z trzyletnim programem duszpasterskim poświęconym Najświętszej Eucharystii. Celem tego programu jest pogłębienie świadomego i pełnego uczestniczenia we Mszy św. W czasie Adwentu do 16 grudnia będziemy rozważać zapowiedź paruzji – czyli przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Od 17 grudnia będziemy przygotowywać się do radosnego przeżywania pamiątki Narodzenia Zbawiciela w święta Bożego Narodzenia. Przewodniczką na drogach wiary, najwspanialszym wzorem zjednoczenia z Bogiem i adwentowego oczekiwania na przyjście Chrystusa Pana jest Matka Boża. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i człowiekowi. Zapraszamy jak co roku do licznego udziału we Mszy św. roratniej: dorosłych w dni powszednie o g. 6.00 rano, dzieci z opiekunami i młodzież na 18.00. Dzieci prosimy, aby przychodziły na roraty z lampionami. Rozpoczynając Okres Adwentu pamiętajmy o postawie czuwania, większym wyciszeniu, rezygnacji z zabaw, alkoholu, podejmowaniu postanowień w pracy nad sobą na drodze świętości.
 2. Dziś na Mszy św. o g. 8.00 poświęcony został opłatek na stół wigilijny do naszych domów. Będziemy mogli nabyć opłatek w przedsionku kościoła lub w zakrystii. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na dofinansowanie zwłaszcza ogrzewania domu Sióstr Franciszkanek pracujących w parafii. Wyrazimy również w ten sposób naszą wdzięczność Siostrom za ich gorliwą pracę i obecność od wielu lat w nasze wspólnocie kazimierzowskiej.
 3. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. Godziny nabożeństw jak dotychczas. Spowiedź chorych w pierwszy piątek prosimy indywidualnie zgłaszać w zakrystii.
 4. W liturgii Kościoła wspominamy w tym tygodniu:
 • 30.11 -św. Andrzeja Ap.
 • 3.12 -św. Franciszka Ksawerego, misjonarza, patrona Indii, Japonii
  i marynarzy;
 • 4.12 -św. Barbarę, dziewicę i męczennicę, patronkę górników i hutników. Zapraszamy również w tym dniu na comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Kazimierza królewicza;
 • Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
 1. Od dzisiejszej niedzieli możemy też nabywać świece Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom. Duże, ozdobne świece - 15 zł., małe - 5 zł.