ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 31.05.2020r.

Dekret odwołania dyspensy
„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła (Ecclesia de Eucharistia, 1) – uczył nas Św. Jan Paweł II. Ofiara eucharystyczna jest bowiem „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (LG,11). Tak brzmi niezmienne nauczanie Kościoła.
Uwzględniając aktualne decyzje władz państwowych, stosownie do wskazań Przewodniczącego Konferencji Episkopatu zawartych w Komunikacie z dnia 27 maja 2020 roku – odwołuję dyspensę dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej. Udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej jest wyrazem naszej wdzięczności wobec Jezusa Chrystusa za całe dzieło zbawienia świata. Jest także wyznaniem naszej wiary i wierności Chrystusowi.
Drodzy Siostry i Bracia! Do uroczystości Trójcy Świętej, do 7 czerwca trwa okres wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej. Zapraszam do tego ważnego wyznania wiary i wierności Chrystusowi przez wypełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Drodzy Rodzice! Pomóżmy dzieciom i młodzieży w wypełnieniu obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych Duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. W tym czasie doświadczenia prawdy mówiącej o tym, że człowiek nie jest wszechmocny – konieczne jest nasze pogłębienie wiary i kontaktu z Chrystusem, który żyje i czeka na każdego z nas. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim na drodze wyznawania wiary i realizowania odnowy duchowej.
                                                                   Bp Henryk Tomasi Biskup Radomski
1.Dzisiejsza niedziela kończy okres Wielkanocny. Do przyszłej niedzieli –Trójcy Św. możemy jeszcze zadośćuczynić obowiązkowi spowiedzi wielkanocnej.
2.Jutro drugi dzień Zielonych Świąt obchodzony jako Święto Maryi Panny Matki Kościoła. Obchód ten podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w Kościele. Msze Św. w bazylice o g. 7.00, 9.00 i po południu o g. 18.00.
3. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana i kolejna rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu.
4. Jutro rozpoczyna się miesiąc czerwiec. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa codziennie o g. 17.30. W Dniu Dziecka Sercu Pana Jezusa polecać będziemy dzieci.
5.W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek wystawienie Najśw. Sakramentu od g. 15.00 i spowiedź.
6.Za półtora tygodnia - 11 czerwca wypada Uroczystość Bożego Ciała. Z racji ograniczeń wynikających z pandemii, procesja z Najśw., Sakramentem będzie wokół bazyliki bezpośrednio po Mszy św. o g. 12.30. Msze św., według porządku niedzielnego.
7.Sakrament Bierzmowania będzie udzielony w bazylice w sobotę 20 czerwca na Mszy św. o g. 18.00 przez posługę ks. bpa Adama Odzimka. Spotkanie z rodzicami młodzieży bierzmowanej w niedziele 7 czerwca po Mszy św. o g. 11.0 w kaplicy Matki Bożej.
8.Pierwsza rocznica I Komunii św., będzie w bazylice w niedzielę 21 czerwca na Mszy św. o g. 12.30. Spotkanie z rodzicami dzieci rocznicowych w niedzielę 7 czerwca w bazylice po Mszy św. o g. 12.30.
9.Dziękujemy w wszystkim parafianom, którzy w ostatnich dwóch miesiącach złożyli ofiary na potrzeby parafii na konto parafialne, czy bezpośrednio do księży.
  • Pozdrawiamy wszystkich solenizantów i jubilatów z najlepszymi życzeniami i modlitwą.
Gazety katolickie: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Idziemy, Miłujcie się. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.