XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.11.2019r.

1. W środę 22 XI przypada w liturgii wspomnienie Św. Cecylii dz. i m., patronki chórzystów, lutników, muzyków i organistów. Składamy z tej okazji najlepsze życzenia Siostrze Organistce, naszemu chórowi, scholi dziecięcej i młodzieżowej. Niech św. Cecylia będzie źródłem muzycznych natchnień i inspiracji, aby świątynia rozbrzmiewała w czasie liturgii pięknym śpiewem na większą chwałę Boga i dla naszego duchowego pożytku, także śpiewem wszystkich uczestników liturgii Mszy Św.
2. W przyszłą niedzielę 24 XI wypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca rok liturgiczny.
3.Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej przy naszej parafii zaprasza w przyszłą niedzielę 24 XI na prelekcję multimedialną prowadzoną przez ks.dr.Jacka Kucharskiego pt.”Duch Święty i Jego moc w przekazie Biblii  według Listu Apostolskiego Ojca  Świętego Franciszka, ustanawiającego Niedzielę Słowa Bożego”. Spotkanie odbędzie się w Kazimierzówce o g. 19. 00.