V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 29.03.2020r.

1. Liturgia dzisiejszej V niedzieli W. Postu wprowadza nas w ostatni etap świętego czasu Męki Pańskiej. W tym roku ma on szczególny charakter na skutek trwającej epidemii korona wirusa. Nie będzie w naszym kościele rekolekcji dla dorosłych. We Mszy Św. i nabożeństwach, I czwartku, I piątku i I soboty może brać udział bardzo ograniczona ilość wiernych, zgodnie z zarządzeniami państwowymi. Dlatego zachęcamy do uczestniczenia w aktach kultu religijnego przez transmisje w mediach.
         Kościół w związku z epidemią zachęca wiernych do przyjmowania Komunii św., duchowej w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała i Krwi Pańskiej. Można w dowolnej formie słownej wypowiedzieć to pragnienie Bogu, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.
         A co ze spowiedzią w czasie epidemii? Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości” to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” /KKK 1452/.
Podajemy propozycję, która może pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego: postawa stojąca lub klęcząca
  1. Wykonanie znaku krzyża
  2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Św. np. z Ewangelii wg św. Łukasza 18. 9-14/
  3. Rachunek sumienia
  4. Wzbudzenie aktu żalu doskonałego
  5. Chwila ciszy
  6. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry…/ odmawiamy całą formułę/
  7. Modlitwa Pańska: Ojcze nasz.
  8. Wykonanie znak krzyża.
2. W I piątek miesiąca możliwość Komunii św. i spowiedzi indywidualnej od g. 16.00 w bazylice w dużym konfesjonale.