Kościół

Kościół św. Kazimierza na Zamłyniu jest kościołem patronalnym miasta Radomia i diecezji radomskiej. Został wybudowany w latach 1986­-1994 jako wotum dziękczynne uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w 1981 r. z racji 500. rocznicy przybycia św. Kazimierza na królewską rezydencję do Radomia. Projektantem kościoła jest architekt Mariusz Rodak, konstruktorami: Krzysztof Górecki i Stanisław Rydel. Budowę prowadził Jerzy Wojcieszek. Świątynię wybudowali parafianie wraz z ks. prał. Adamem Sochą – pierwszym proboszczem tej wspólnoty.
Kościół usytuowany jest w północno-wschodniej części działki przy ul. Głównej 16. Projekt wykorzystywał naturalny spadek terenu, formując tarasowo otaczający teren. Takie ukształtowanie pozwoliło na umieszczenie dolnej części obiektu pod prezbiterium i kaplicami kościoła. Obejście procesyjne w formie przewiązki na odcinku wschodnim pełni rolę tarasu widokowego na panoramę Radomia. Bryłę kościoła tworzą dachy dwuspadowe nawy głównej i naw bocznych, prezbiterium z sygnaturką oraz kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Układ konstrukcyjny oparty jest na mieszanej konstrukcji murowej i szkielecie ramowo-przestrzennym. Ściany murowane z czerwonej cegły palonej, powiązanej stropami żelbetowymi na poziomie parteru, chóru i zakrystii.
Wnętrze kościoła zaprojektowane jako jednoprzestrzenne na planie prostokąta o osi kompozycyjnej: wejście główne–nawa–ołtarz–tabernakulum. Kształt wnętrza jest spójny z bryłą. Oświetlenie naturalne świątyni spełniają okna boczne w ścianach. Na zewnątrz mają szkło koloru naturalnego, a od wewnątrz szklone odpowiednio projektowanymi witrażami. Jest również oświetlenie sztuczne ukryte, znajdujące się przy stropie i światło sterowane w nawach bocznych i nawie głównej oraz skupione, reżyserowane na ołtarz. Do stropu żelbetowego podwieszone są drewniane kasetony.
W nawie lewej z balkonem wydzielona jest kaplica św. Kazimierza. W bezpośrednim sąsiedztwie tej kaplicy i ołtarza głównego są dwie zakrystie dostępne z holu. Hol połączony jest z tarasem obejścia procesyjnego, klatką schodową z pomieszczeniami strychu oraz dolną częścią kościoła, w której mieści się charytatywny Ośrodek Duszpasterski „Kazimierzówka”. Zakrystia po prawej stronie prezbiterium obsługuje kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. W nawie prawej nad bocznymi wejściami usytuowany jest również balkon, dostępny z tej kaplicy. Posadzka w całym kościele ułożona z płyt kamiennych marmurowych. W ławach dębowych ustawionych w nawach i kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej jest 750 miejsc siedzących. Miejsc stojących w kościele jest ok. 1850. Powierzchnia zabudowy kościoła wynosi 1 250 m2, a kubatura 28 690 m3. Dolna część kościoła zajmuje powierzchnię 1 025 m2.