AKTUALNOŚCI

ODPUST PARAFIALNY

IMG_1553
8 września 2020 r., jak co roku w Bazylice św. Kazimierza w Radomiu obchodziliśmy drugorzędny odpust ku czci Narodzenia NMP. Czciciele Matki Bożej z wielką radością zawsze czekają na ten odpust, by zanieść Jej na urodziny bukiet swoich podziękowań. Główna Msza św. odpustowa celebrowana była o godz. 18.00.  Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił – ks. dr Ireneusz Kostecki – proboszcz z Zakrzewa. Kaznodzieja wspomniał, że Święto Narodzenia MB trwa już od VI wieku. I tyleż czasu płynie do Jej Tronu modlitwa prośby o potomstwo wzorem wytrwałej i długiej modlitwy rodziców Maryi – Joachima i Anny. „Bo kiedy się modlisz musisz zaczekać… Pan Bóg wie już wszystko… Nie módl się skoro czekać nie umiesz” – tak mawiał poeta. I jak nie podziwiać dziś Maryję, która choć stawiała Bogu pytania do końca wypełniała Jego wolę. Nie wystarczy więc nostalgia potrzeba działania. Celebrans przedstawił też wiernym obraz obecnego czasu pandemii, jako zachęty do modlitwy: „Trzeba zacząć od modlitwy, teraz jest ten czas … kiedy są puste kościoły. Bez modlitwy żadne ludzkie działanie nie zaowocuje. Siła Kościoła nie tkwi w strachu ale w modlitwie”. Umocnieni orędownictwem Maryi i Bożym Słowem, idźmy dalej z odwagą i radością drogami wiary.

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

zmart
DRODZY PARAFIANIE!
Dobiegł końca błogosławiony czas Wielkiego Postu. W tym roku szliśmy drogą wyjątkowego nawrócenia, wpatrzeni w Paschę Jezusa zbliżaliśmy się w modlitwie do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji.
Ale w obliczu ostatnich, trudnych wydarzeń – łączy nas wiara w Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela, który nas wyzwolił swoją świętą krwią i chwalebnym zmartwychwstaniem.
Łączy nas pragnienie Jego Słowa, które prowadzi nasze kroki. Jednoczy nas ogień Ducha, który pobudza nas do posłusznego wypełniania woli Ojca.
Podejmujemy to wezwanie Zbawiciela z wielką pokorą i odwagą, pomnażając każde dobro w nas samych i środowiskach naszej codzienności.
Kochani! Jakże bardzo w tegoroczne Święta Wielkanocne, potrzeba nam otarcia łez, radości i wesela. Potrzeba nam wielkiej wiary i nadziei na czas pustych świątyń w Święte Triduum, podczas Rezurekcji, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i całego okresu wielkanocnego.
Życzymy, aby Wasze domy, rodziny, wspólnoty promieniowały wobec świata ogniem nadziei, że Pan nasz żyje i my żyć będziemy.
Niech żyje Chrystus Zmartwychwstały!
Z  modlitwą, przy Grobie Pańskim, w oczekiwaniu na wylanie Ducha Świętego
Wasi Duszpasterze i Siostry Franciszkanki

Transmisje Mszy św., i nabożeństw

trans
Program Mszy św. i nabożeństw w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
Poniedziałek – sobota
Msze św.: 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP (sobota) po Mszy św. o 7.30
Adoracja: 14.00-16.00
Koronka Bożego Miłosierdzia: 15.00
Nabożeństwo majowe: 17.00
Nabożeństwo Droga Światła/Via Lucis: 18.00 (piątek)
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00 (sobota)
Różaniec: 18.00 (poniedziałek-czwartek), 20.30 (codziennie)
Apel Maryjny: 21.00
Niedziela:
Msze św.: 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o 7.30 Adoracja: 14-16.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 15.00
Nabożeństwo majowe: 17.00
Różaniec: 17.30 (po nabożeństwie majowym), 20.30
Apel Maryjny: 21.00

TRIDUUM PASCHALNE

triduum
Triduum Paschalne to największe misterium życia chrześcijańskiego. W tym roku musimy przeżyć je zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. Adorację krzyża, obrzęd mandatum (obmycia nóg), odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, czy błogosławieństwo pokarmów, nabożeństwa drogi krzyżowej, gorzkich żali możemy przeżyć w naszych domach. W tym sensie nasze mieszkania będą miejscem dziania się największej tajemnicy – męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zadbaj o to, żeby odbyło się to godnie i z wiarą. 
  • Wprowadzenie w Triduum Paschalne (ks. Adam Pozorowski)
  • Jak przeżyć w domu Wielki Czwartek (ks. Wojciech Nowicki)
  • Jak przeżyć w domu Wielki Czwartek (ks. Adam Pozorowski)
  • Jak przeżyć w domu Wielki Piątek? (ks. Wojciech Nowicki)
  • Jak przeżyć w domu Wielki Piątek (ks. Adam Pozorowski)
  • Jak przeżyć Wigilię Paschalną w domu? (ks. Adam Pozorowski)

UCZYŁ SERCEM MIŁOWAĆ BOGA

DSC01070
Coroczny odpust św. Kazimierza Królewicza, obchodzony 4 marca w Bazylice Mniejszej jest szczególnym czasem łaski. Tego dnia Patron parafii i diecezji radomskiej szczególnie intensywnie wstawia się za nami u Boga. Msza św. o godz.18:00 stanowiła centralną uroczystość odpustową, w której uczestniczyli wierni, a także władze samorządowe miasta Radomia i liczne poczty sztandarowe. Eucharystię sprawowało kilkudziesięciu kapłanów pod przewodnictwem Biskupa pomocniczego diecezji radomskiej – Adama Odzimka.
W skierowanym do wiernych słowie Bożym – Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik – dokonał syntezy życia św. Kazimierza, który w Roku Eucharystii staje przed nami jako wzór świętości. Poprzez codzienną Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu wzywa nas do żywej wiary. Kaznodzieja wymienił również wspólne cechy św. Kazimierza i niebawem bł. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w drodze do świętości. „Oboje to słudzy, sprawiedliwi, mądrzy i odpowiedzialni za Kościół i Państwo, szanujący każdego człowieka ze względu na Chrystusa.”
Patronalnej uroczystości towarzyszyła możliwość uzyskania odpustu zupełnego zakończona ucałowaniem relikwii Patrona diecezji. Liturgię uświetnił chór miasta Radomia pod batutą ks. Wojciecha Szarego.
Św. Kazimierzu módl się za nami, abyśmy zajmując się sprawami tego świata przybliżali się do życia wiecznego.

WIELKI POST

wielki post
26 lutego Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Gest ten ma nam przypomnieć, że wszystko co ziemskie, jest przemijające, powstało z prochu i w proch się obróci. "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię, aby wprowadzić stworzenia na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce – stwierdził Ojciec Święty w swoim orędziu na Wielki Post.
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszej bazylice Droga Krzyżowa dla  dzieci w każdy piątek o g. 16:30, dla dorosłych o g. 17.15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedziele Wielkiego Postu o g. 17.15.

Bóg się rodzi...

Boże Narodzenie
Kochani Parafianie, Wszyscy Goście!!!
W Roku Eucharystii pochylamy się w cichej adoracji nad wielką tajemnicą Wcielenia, które napełnia radością i pokojem. Przełamując wigilijny opłatek, życzymy Wam, Drodzy, aby Nowonarodzony Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć. Niech poprzez świętowanie Bożego Narodzenia – odnowią się i pogłębią nasze rodzinne i przyjacielskie więzy. A błogosławieństwo Dziecięcia Jezus niech towarzyszy Wam przez cały Nowy 2020 Rok.
Z modlitwą przy Żłóbku Pańskim
Wasi duszpasterze z siostrami franciszkankami

ODPUST ZA ZMARŁYCH

iu
Odpusty są wielkim skarbem Kościoła, z którego warto korzystać. Mamy obecnie do tego okazję. Przypomnijmy, że podczas oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (od 1 do 8 listopada) można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:
- stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna)
- przyjęcie Komunii Świętej
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
- pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Z jednym przyjęciem Komunii św. może być związany tylko jeden odpust zupełny. Można więc, nawiedzając cmentarz w dniach 1-8 listopada wraz z pobożnym odmówieniem modlitwy za zmarłych, zyskiwać odpust zupełny, a Komunię św. w tej intencji można przyjmować wcześniej lub później, nawet przez kolejne niedziele.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Różaniec
Rozpoczyna się miesiąc październik, a z nim szczególny czas modlitwy różańcowej. Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. W naszej bazylice nabożeństwo różańcowe codziennie o g. 17.30.

WIZYTACJA BP. PIOTRA

IMG_3256
W niedzielę 17 marca 2019 r., w Bazylice św. Kazimierza miała miejsce wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją ks. biskup Piotr Turzyński. Liturgiczne rozpoczęcie wizytacji -   powitanie ks. biskupa przez przedstawicieli parafii i krótkie sprawozdanie ks. prob. Grzegorza Senderskiego, odbyło się na Mszy św. o godz. 8:00. Wizytacja w parafii ma charakter duszpasterski. Stąd ks. bp na wszystkich mszach św. do południa skierował homilię do poszczególnych stanów i 11 wspólnot działających przy parafii. Na sumie o godz. 11:00 - ks. bp celebrował Mszę św. z udziałem młodzieży, a po Mszy św. o godz.12.30 udzielił indywidualnego błogosławieństwa dzieciom przed stopniami ołtarza. Warto zaznaczyć, że Msze św. były uświetnione śpiewem chóru, scholii dorosłych, młodzieżowej i dziecięcej. W swoich homiliach ks. bp. mówił do wiernych, że „Wiara – to spoglądać w niebo. Przyszliśmy tu dzisiaj, aby się w to niebo zapatrzyć, a jego perspektywę ukazują nam święci i błogosławieni. Wzorem jak dojść do nieba może być dla nas św. Kazimierz – Patron naszej Diecezji i Radomia”. Niech owocem wizytacji – modlitwy i spotkania z Pasterzem Diecezji będzie na nowo zapatrzenie się w Boga.
 

RATUJ RODZINĘ

RODZINA
Fundacja Mamy i Taty uruchamia platformę internetową, której celem jest pomoc małżeństwom w kryzysie. Na stronie Ratujrodzine.pl znalazła się interaktywna baza 1000 psychologów zajmujących się problemami małżeńskimi. Jej celem jest ułatwienie dostępu do tego typu pomocy w różnych częściach kraju. Na platformie umieszczono również informacje o przyczynach rozwodów, a także recepty na szczęśliwy związek. Jest ona skierowana jest nie tylko do par w kryzysie, ale także do wszystkich małżeństw, które na co dzień napotykają na różnego rodzaju trudności.
Jedną z okazji do poprawy swoich relacji z Bogiem i małżonkiem, które i tak często są bardzo dobre, jest droga Domowego Kościoła. Więcej informacji o spotkaniach w naszej parafii znajduje się na stronie: Domowy Kościół.

ARTYŚCI DLA HOSPICJUM

IMG_3317
W III Niedzielę Wielkiego Postu – 24.03.2018 r. kiedy mocniej pochylamy się nad tajemnicą Krzyża Świętego, w radomskiej Bazylice św. Kazimierza o godz. 19:00 odbył się koncert charytatywny na rzecz hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. W programie usłyszeliśmy recital pieśniarki i kompozytorki Antoniny Krzysztoń oraz solistkę operową Halinę Sowińską-Winiarską. Na organach zagrał kompozytor  Robert Grudzień. Na koniec słowa wdzięczności w imieniu hospicjum skierował ks. dyr. Marek Kujawski - dziękując wszystkim artystom za piętnastoletnią współpracę. „To cud, że mimo tylu wolontariuszy i rosnących potrzeb istniejemy. Dziękuję Panu Bogu za wszystkich ludzi dobrej woli…” – mogliśmy usłyszeć. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Opublikowany przez Bazylika Mniejsza Św. Kazimierza w Radomiu Niedziela, 24 marca 2019

Dyspensa i wezwanie do modlitwy

bp
Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP Bp Henryk Tomasik udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej do 29 marca. Polecił również modlitwę  śpiewem Suplikacji w intencji ofiar koronawirusa, chorych i służb medycznych.
– Polecam, aby we wszystkie niedziele Wielkiego Postu po każdej Mszy św. odśpiewane były suplikacje „Święty Boże…” w intencji ofiar koronawirusa oraz w intencji osób poświęcających się chorym i podejmującym działania w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa a także o miłosierdzie dla świata i oddalenie epidemii koronawirusa. – mówi bp Henryk Tomasik.
Biskup Henryk Tomasik, Biskup Radomski, zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP zawartą w Zarządzeniu z dnia 12 marca 2020 r. i prawem kanonicznym (kan. 87 par. 1, kan. 1245 i 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. Dyspensa obowiązuje do 29 marca br. i obejmuje następujących wiernych:
- osoby w podeszłym wieku,
- osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
- dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
- osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Pasterz naszej diecezji zachęcił również do udziału w liturgii transmitowanej w mediach.
– Osoby starsze, chore oraz te, które mają z różnych przyczyn osłabiona odporność organizmu i nie mogą przyjść do świątyni, zachęcam do udziału we Mszy św. transmitowanej przez radio i telewizję. – powiedział bp Henryk Tomasik.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

iu
„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

MatkaBozaRodzicielka
1 stycznia – w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego – obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie. Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica).  Papież Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale je nawet podniosła do rangi uroczystości świąt nakazanych. Przeniosła je jednak na 1 stycznia. Wybrano bardzo stosowny, nieprzypadkowy dzień, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego świętej Rodzicielce.