Bierzmowanie


TERMIN BIERZMOWANIA: 12 kwietnia 2023 r.  g. 18.00 – Bp Piotr Turzyński

Podstawowe informacje i wymagania:

1.     Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa od września do kwietnia.
2.     Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.
3.     W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią – po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.
4.     Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
·      Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.
·      Systematyczna spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca.
·      Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku w nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), roraty (Adwent) Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (Wielki Post).
·      Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i Diecezjalnym Dniu bierzmowanych
·      Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieuczęszczające na katechezę nie mogą przystąpić do bierzmowania.
·      Zapoznanie się z tzw. małym katechizmem, zawierającym podstawowe modlitwy, zasady wiary i moralności chrześcijańskiej
·      Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii – dwa razy w miesiącu oraz wyznaczonych celebracjach liturgicznych
5.     Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.