AKTUALNOŚCI

WIELKI POST

wielki post
26 lutego Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Gest ten ma nam przypomnieć, że wszystko co ziemskie, jest przemijające, powstało z prochu i w proch się obróci. "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię, aby wprowadzić stworzenia na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce – stwierdził Ojciec Święty w swoim orędziu na Wielki Post.
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszej bazylice Droga Krzyżowa dla  dzieci w każdy piątek o g. 16:30, dla dorosłych o g. 17.15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedziele Wielkiego Postu o g. 17.15

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE

Icone_Epiphanie2
Orszak Trzech Króli, który od kilku lat przechodzi ulicami polskich miast, jest barwną celebracją uroczystości Objawienia Pańskiego, określanego potocznie jako "Święto Trzech Króli". Głównymi postaciami w pochodzie są Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, którzy wraz z towarzyszącymi im orszakami dwórek, rycerzy i wojowników prowadzą wszystkich przybyłych uczestników do Stajenki w poszukiwaniu Jezusa. Po drodze można zobaczyć sceny przypominające o wydarzeniach towarzyszących Narodzeniu Pańskiemu. Na całej trasie Orszaku wybrzmiewają kolędy w wykonaniu samych uczestników oraz Chórów Anielskich. W Orszakach Trzech Króli co roku bierze udział coraz więcej Polaków w różnym wieku, ale głównie rodzin z dziećmi, gdyż udział w barwnym pochodzie jest jednocześnie symboliczną manifestacją przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich.

Bóg się rodzi...

Boże Narodzenie
Kochani Parafianie, Wszyscy Goście!!!
W Roku Eucharystii pochylamy się w cichej adoracji nad wielką tajemnicą Wcielenia, które napełnia radością i pokojem. Przełamując wigilijny opłatek, życzymy Wam, Drodzy, aby Nowonarodzony Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć. Niech poprzez świętowanie Bożego Narodzenia – odnowią się i pogłębią nasze rodzinne i przyjacielskie więzy. A błogosławieństwo Dziecięcia Jezus niech towarzyszy Wam przez cały Nowy 2020 Rok.
Z modlitwą przy Żłóbku Pańskim
Wasi duszpasterze z siostrami franciszkankami

OTWIERAMY DRZWI...

adwent
Nasza wspólnota parafialna, przy Bazylice św. Kazimierza w Radomiu, przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, od 15 – 17 grudnia przeżywała rekolekcje adwentowe, przeprowadzone przez ks. dr Piotra Walkiewicza – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Radomskiej. Głównym punktem dni była Msza Święta z nauką rekolekcyjną. Adoracja Najświętszego Sakramentu miała szczególne znaczenie. W Roku Eucharystii uklękliśmy przed Panem zgłębiając tajemnicę naszej wiary, aby dobrze przygotować się do spowiedzi adwentowej. Odkryliśmy, że w ciszy Bóg najgłośniej mówi i nie potrzebne są do tego nadzwyczajne wydarzenia. Wystarczy z miłością karmić się Jezusem Eucharystycznym i nieść Go drugiemu człowiekowi.
Myśl przewodnia rekolekcji brzmiała: „Adwent jako prawda naszego życia”. Kaznodzieja porównał życie człowieka do Adwentu – czyli ciągłego niespełnionego oczekiwania na coś. Ponieważ człowiek jest ukierunkowany na wieczność, tylko Bóg może zaspokoić tą pustkę. Zatem nasze życie to płynący Adwent zmierzający do wiecznego świętowania w niebie.
Końcową refleksję tych minionych dni można ująć stwierdzeniem, że nie wolno nam trwać tylko w doczesności. Nasze codzienne wybory i decyzje muszą być dokonywane w kontekście wieczności. Bóg codziennie schodzi do nas na głos człowieka – Kapłana, abyśmy dotykali wielkiej świętości Boga.
Bóg daje się nam…. A na ile my dajemy się Jemu?
Czekam więc Boże…, aby moje serce po raz kolejny stało się Betlejem.
Czekam…, aby spotkać się z Tobą w wieczności.
Czekam… i już nigdy nie będę samotny.

ADWENT

roraty
Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Rozpoczyna się w niedzielę po uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, czyli między 29 listopada a 3 grudnia, kończy natomiast w Wigilię Bożego Narodzenia (niekiedy zbiega się ona z czwartą niedzielą Adwentu). Trwa cztery niedziele. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana.  Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest przejawem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa.
W naszej bazylice, w czasie adwentu będą:
5:30 - 
godzinki ku czi Niepokalanego Poczęcia NMP
6:00 - Roraty dla dorosłych
18:00 - Msza Adwentowa z udziałem dzieci.

ODPUST ZA ZMARŁYCH

iu
Odpusty są wielkim skarbem Kościoła, z którego warto korzystać. Mamy obecnie do tego okazję. Przypomnijmy, że podczas oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (od 1 do 8 listopada) można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:
- stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna)
- przyjęcie Komunii Świętej
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
- pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Z jednym przyjęciem Komunii św. może być związany tylko jeden odpust zupełny. Można więc, nawiedzając cmentarz w dniach 1-8 listopada wraz z pobożnym odmówieniem modlitwy za zmarłych, zyskiwać odpust zupełny, a Komunię św. w tej intencji można przyjmować wcześniej lub później, nawet przez kolejne niedziele.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Różaniec
Rozpoczyna się miesiąc październik, a z nim szczególny czas modlitwy różańcowej. Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. W naszej bazylice nabożeństwo różańcowe codziennie o g. 17.30.

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

zmartwychwstanie
Drodzy Parafianie !!!
Boża Opatrzność pozwala nam przeżywać niepowtarzalne wydarzenia w życiu Kościoła Świętego. W trwającym Roku Ducha Świętego, czas Wielkiego Postu, Triduum Paschalne i bogactwo Okresu Wielkanocnego uczyńmy duchową Paschą otwierającą horyzont życia zasłuchanego w szept Ducha Świętego, przepełnionego miłością  Boga i bliźniego.
Pusty Grób… jest pytaniem ale zawierającym wszystkie egzystencjalne odpowiedzi. Trzeba do niego wejść. Drogą są Trzy Dni Ciszy -  Triduum Paschalne.
W Wielki Czwartek - wytrwajmy z Chrystusem, choćby inni poszli spać…, Nie bójmy się Wielkiego Piątku – nie odwracajmy głowy gdy „Tajemnica Krzyża Błyska”…, Wytrzymajmy ciszę Wielkiej Soboty…, A w Niedzielę Wielkanocną – wejdźmy koniecznie do Pustego Grobu, bo tam pokornie czeka na swój poranek Twoje i Moje Zmartwychwstanie. Dotknijmy zwycięskiego Mesjasza i radosnym sercem zawołajmy: Alleluja, Jezus Żyje !!!
Pełnych Bożego pokoju  Świąt Wielkanocnych
Z modlitwą i wdzięcznością
Życzą Duszpasterze i Siostry  Franciszkanki

TRIDUUM PASCHALNE

triduum
Triduum Paschalne zaczyna się w Wielki Czwartek wieczorem. Wspominamy w tym dniu ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz rozważamy przykazanie miłości bliźniego, której wzór daje Chrystus. Tego dnia sprawuje się tylko jedną Eucharystię – Mszę Wieczerzy Pańskiej. Wyjątkiem są katedry, w których rano celebruje się Mszę Krzyżma. Biskup poświęca wtedy oleje używane do sprawowania sakramentów (chrztu, bierzmowania, kapłaństwa, namaszczenia chorych), a kapłani odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia. Msza Wieczerzy Pańskiej przypomina Ostatnią Wieczerzę. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Jezus bierze chleb i wino, przemienia je w swoje Ciało i Krew, daje nam jako pokarm. Umywając nogi Apostołom, przekazuje przykazanie miłości. 

WIZYTACJA BP. PIOTRA

IMG_3256
W niedzielę 17 marca 2019 r., w Bazylice św. Kazimierza miała miejsce wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją ks. biskup Piotr Turzyński. Liturgiczne rozpoczęcie wizytacji -   powitanie ks. biskupa przez przedstawicieli parafii i krótkie sprawozdanie ks. prob. Grzegorza Senderskiego, odbyło się na Mszy św. o godz. 8:00. Wizytacja w parafii ma charakter duszpasterski. Stąd ks. bp na wszystkich mszach św. do południa skierował homilię do poszczególnych stanów i 11 wspólnot działających przy parafii. Na sumie o godz. 11:00 - ks. bp celebrował Mszę św. z udziałem młodzieży, a po Mszy św. o godz.12.30 udzielił indywidualnego błogosławieństwa dzieciom przed stopniami ołtarza. Warto zaznaczyć, że Msze św. były uświetnione śpiewem chóru, scholii dorosłych, młodzieżowej i dziecięcej. W swoich homiliach ks. bp. mówił do wiernych, że „Wiara – to spoglądać w niebo. Przyszliśmy tu dzisiaj, aby się w to niebo zapatrzyć, a jego perspektywę ukazują nam święci i błogosławieni. Wzorem jak dojść do nieba może być dla nas św. Kazimierz – Patron naszej Diecezji i Radomia”. Niech owocem wizytacji – modlitwy i spotkania z Pasterzem Diecezji będzie na nowo zapatrzenie się w Boga.
 

RATUJ RODZINĘ

RODZINA
Fundacja Mamy i Taty uruchamia platformę internetową, której celem jest pomoc małżeństwom w kryzysie. Na stronie Ratujrodzine.pl znalazła się interaktywna baza 1000 psychologów zajmujących się problemami małżeńskimi. Jej celem jest ułatwienie dostępu do tego typu pomocy w różnych częściach kraju. Na platformie umieszczono również informacje o przyczynach rozwodów, a także recepty na szczęśliwy związek. Jest ona skierowana jest nie tylko do par w kryzysie, ale także do wszystkich małżeństw, które na co dzień napotykają na różnego rodzaju trudności.
Jedną z okazji do poprawy swoich relacji z Bogiem i małżonkiem, które i tak często są bardzo dobre, jest droga Domowego Kościoła. Więcej informacji o spotkaniach w naszej parafii znajduje się na stronie: Domowy Kościół.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. KAZIMIERZA

IMG_3127
W poniedziałek, 4 marca 2019 r. obchodziliśmy uroczystości odpustowe św. Kazimierza Królewicza, Patrona diecezji radomskiej. Msza św. o godz.18:00 stanowiła główną uroczystość odpustową w bazylice św. Kazimierza. Eucharystii sprawowanej przez kilkudziesięciu kapłanów, przy udziale rzeszy wiernych i licznych pocztów sztandarowych, przewodniczył Ordynariusz Diecezji bp Henryk Tomasik, który na zakończenie Eucharystii wręczył Order św. Kazimierza dr Elżbiecie Orzechowskiej, radomskiej historyk i zasłużonej pedagog. W homilii poświęconej mądrości, tej, która swe źródło ma w Panu Bogu, i jest samym Bogiem, bp Piotr Turzyński pytał: „Czy dzisiaj są ideały? Czy szukamy mądrości? Czy pamiętamy, że to Bóg- Odwieczna Mądrość prowadzi dzieje świata”.
Patronalnym uroczystościom diecezji radomskiej towarzyszyła możliwość uzyskania odpustu zupełnego oraz ucałowania relikwii św. Kazimierza. Liturgię uświetnił chór parafialny św. Kazimierza pod batutą s. Julii – organistki Bazyliki Św. Kazimierza.
Św. Kazimierzu nasz Patronie – módl się za nami.