WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH PARAFII I KOŚCIOŁA
ŚW. KAZIMIERZA (1981-­2017)
1981
23 IX – ordynariusz diecezji bp Edward Materski przesyła pismo do ks. Adama Sochy – dziekana i proboszcza parafii w Świerżach Górnych – w sprawie zorganizowania placówki duszpasterskiej w dzielnicy Zamłynie w Radomiu.
XI/XII – postawienie kaplicy-baraku przy ulicy Garbarskiej 31 na działce zakupionej od rodziny Podkowińskich i Piekarskich.
13 XII – pierwsza Msza św. i pobłogosławienie kaplicy ku czci św. Kazimierza przez bp. Edwarda Materskiego (13 grudnia – dzień pamiętny dla narodu polskiego – ogłoszenie stanu wojennego w Polsce).
1982
23 III – bp Edward Materski pismem nr 835/82 utworzył na Zamłyniu samodzielną placówkę duszpasterską, tzw. wikariat samodzielny.
13 IV – rozpoczęcie budowy murowanej kaplicy, punktu katechetycznego oraz mieszkań dla trzech księży i trzech sióstr zakonnych (budowa trwała 7 miesięcy).
14 VI – bp Edward Materski wydaje dekret nr 1837/82 o erekcji parafii pw. św. Kazimierza.
1 VII – dekret wchodzi w życie. Ks. Adam Socha otrzymuje nominację na pierwszego proboszcza.
5 IX – ks. proboszcz Adam Socha obejmuje parafię św. Kazimierza, składając przepisaną prawem kanonicznym przysięgę.
7 XI – procesjonalne przeniesienie obrazu św. Kazimierza z kościoła farnego św. Jana Chrzciciela. Pobłogosławienie kaplicy i ośrodka katechetycznego przez bp. Edwarda Materskiego.
1983
17 IX – uroczystości związane z ogłoszeniem św. Kazimierza patronem miasta Radomia przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Mszę św. w kaplicy przy ul. Garbarskiej sprawował i homilię wygłosił bp Paweł Socha z Gorzowa.
1984
2 III – sporządzenie umowy notarialnej na wieczystą dzierżawę placu pod budowę kościoła św. Kazimierza przy ul. Głównej 16. Parafia wydzierżawia plac od Skarbu Państwa.
3 III – powrót obrazu św. Kazimierza do tutejszej parafii po nawiedzeniu kaplic i kościołów radomskich.
3 VI – rozpoczęcie Misji św. prowadzonych przez ks. Michała Kochana i ks. Michała Suszka. Pobłogosławienie 3 dzwonów o imionach: „Józef”, „Maryja”, „św. Kazimierz” przez bp. Edwarda Materskiego.
10 VI – pobłogosławienie krzyża misyjnego i placu pod budowę nowego kościoła przy ul. Głównej 16 przez bp. Edwarda Materskiego.
17 VI – rozpoczęcie uroczystości ku czci św. Kazimierza z racji 500-lecia jego śmierci. Bp Tadeusz Gocłowski celebrował Mszę św. i wygłosił homilię w kaplicy przy ul. Garbarskiej. Przebywał w Radomiu z racji obrad Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
1985
15 I – ogłoszenie konkursu na projekt kościoła św. Kazimierza przy ul. Głównej.
6 VI – w Uroczystość Bożego Ciała bp Adam Odzimek – rodak tutejszej parafii – po otrzymaniu święceń biskupich sprawował Mszę św. i poprowadził procesję do czterech ołtarzy.

1986
12 IV – rozpoczęto prace przy budowie kościoła św. Kazimierza.
14 VI – nawiedzenie relikwii Krzyża Świętego.
4-5 X – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez bp. Adama Odzimka.
1987
6 IX – centralne nabożeństwo Roku Maryjnego. Procesjonalne przeniesienie obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy na plac budowy kościoła. Mszę św. celebrował i kamień węgielny wmurował kard. Henryk Gulbinowicz. Koncelebransami byli: bp Edward Materski, bp Walenty Wójcik i bp Adam Odzimek.
XI – rozpoczęcie nawiedzenia rodzin przez Matkę Bożą w obrazie jasnogórskim.
1989
10 VI – sprowadzenie z Wilna do Radomia relikwii św. Kazimierza. Mszę św. przed budowanym kościołem koncelebrowali: bp Edmund Piszcz, bp Roman Andrzejewski, bp Edward Materski, bp Adam Odzimek i bp Marian Zimałek. Homilię wygłosił bp Roman Andrzejewski. Relikwie te znajdują się w radomskiej katedrze.
1990
4 III – uroczystą Mszę św. odpustową na placu budowy kościoła celebrował nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Homilię wygłosił bp Edward Frankowski.
9 V – parafia otrzymuje tytuł własności hipotecznej na działkę o pow. 1 ha 921 m2, na której powstaje kościół, dzwonnica i plebania.
9 VI – w obecności relikwii św. Kazimierza, Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Skucha.
8 IX – ostatnia Msza św. odpustowa (Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) w kaplicy przy ul. Garbarskiej.
9 IX – pobłogosławienie Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy budowanym kościele, dzwonu o imieniu „Jan Paweł II” i nowej plebanii przez bp. Mariana Zimałka.
XII – wykupienie i przejęcie kaplicy i budynku katechetycznego przy ul. Garbarskiej przez Opiekę Społeczną Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu.
1992
X – zakończenie betonowania stropu kościoła.
XI/XII – wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie blachą.
1994
4 III – Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Edward Ozorowski.
VII/VIII – założenie witraży w kościele.
10­17 IX – Misje św. poprzedzające poświęcenie kościoła prowadzili ks. inf. Jerzy Banaśkiewicz i ks. Janusz Smerda. Mszę św. na zakończenie Misji św. przy relikwiach św. Kazimierza koncelebrowali Księża Biskupi, homilie wygłosił bp Marian Zimałek.
18 IX – uroczyste poświęcenie kościoła przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa w obecności siedmiu biskupów. Mszę św. popołudniową dla młodzieży i dzieci sprawował abp Stanisław Szymecki. Homilię wygłosił kard. Józef Glemp. Relikwie św. Kazimierza przeniesiono do katedry.
25 IX – Mszę św. dziękczynną za wybudowaną świątynię sprawował ks. proboszcz Adam Socha wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi.
1995
4 III – w uroczystość odpustową Mszę św. celebrował abp Stanisław Nowak, który pobłogosławił witraż „Powstanie Kościoła Radomskiego”, znajdujący się nad chórem.
15 X – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez bp. Edwarda Materskiego oraz pobłogosławienie Drogi Krzyżowej i odsłonięcie dwóch marmurowych tablic w kruchcie.
29 X – w ramach Cecyliańskich Dni Muzyki Sakralnej odbył się koncert symfoniczny Państwowej Orkiestry Filharmonii z Tomska.
1 XII – została oddzielona część parafii św. Kazimierza do nowo utworzonej parafii pw. Bożego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny na Koziej Górze.
1996
17 II – nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej.
4 III – uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył biskup ordynariusz Aleksander Kaszkiewicz z Grodna.
13 X – pobłogosławienie organów w pierwszym etapie ich budowy przez bp. Stefana Siczka.
1997
XII – ukończenie prac w kaplicy św. Kazimierza i oddanie do użytku domu dla sióstr zakonnych pracujących w parafii.
1998
8 IX – pobłogosławienie domu zakonnego przez bp. Stefana Siczka.
1999
14 II – transmitowanie przez telewizję „Polonia” Mszy św., którą sprawował bp Adam Odzimek.
4 III – uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył biskup pomocniczy Antoni Dziemianko z Grodna .
X – ukończenie w tynku obrazów „Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa”.
16 X – otwarcie i pobłogosławienie Ośrodka Duszpasterskiego „Kazimierzówka” przez bp. Jana Chrapka.
2000
3 III – peregrynacja figury Świętej Bożej Rodzicielki. Mszę św. celebrował bp senior Edward Materski. Wprowadzenie do kaplicy relikwii św. Kazimierza.
4 III – centralne uroczystości diecezjalne Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Mszę św. koncelebrowali: abp Stanisław Szymecki oraz Biskupi diecezji radomskiej.
17 III – nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach Zamłynia.
18 III – pobłogosławienie charytatywnego gabinetu lekarskiego przez bp. Jana Chrapka.
18 X – Msza św. dla Służby Zdrowia oraz pobłogosławienie punktu leków darmowych dla ludzi biednych przez bp. Jana Chrapka.
2001
4 III – uroczysta Msza św. odpustowa – koncelebrze przewodniczył metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz.
8-­10 IX – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez bp. Jana Chrapka.
16 IX – metropolita wileński kard. Audrys J. Bačkis z Wilna wraz z bp. Janem Chrapkiem nawiedzają kościół św. Kazimierza.
18 X – tragiczna śmierć bp. Jana Chrapka i wspólne modlitwy w kościele w intencji Zmarłego.
25 XI – kard. Zenon Grocholewski z Watykanu nawiedza kościół św. Kazimierza.
2002
22 XI – Msza św. inaugurująca uroczystości jubileuszowe czterechsetlecia kanonizacji św. Kazimierza (1602­2002) pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego.
– koncert chóru Sancti Casimiri Cantores Radomienses pod batut¹ ks. Wojciecha Szarego oraz Orkiestry Divertimento pod batutą Anny Pawelec.
9 VI – biskup radomski Zygmunt Zimowski nawiedza relikwie św. Kazimierza.
2003
10 VIII – nuncjusz apostolski w Urugwaju abp Janusz Bolonek nawiedza kościół św. Kazimierza.
21 IX – ogłoszenie kościoła św. Kazimierza bazyliką mniejszą. Uroczystości przewodniczy metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz.
2004
 4 III – Uroczystość odpustowa. Główną Mszę św. celebrował pasterz diecezji ks.bp Zygmunt Zimowski z udziałem biskupów pomocniczych.
27 VII – Koncert organowy w bazylice w wykonaniu p. Marco Limone z Włoch.
2005
16  I    –  Msza św. z Bazyliki transmitowana przez telewizję Polonia, celebrowana przez ks. bpa  Zygmunta Zimowskiego.
5 VI    –  Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. prał. Adama Sochy, proboszcza parafii z udziałem księży Biskupów radomskich, kolegów kursowych i licznej rzeszy wiernych.
28 X   –  Zakończenie Diecezjalnego Roku Eucharystycznego Mszą św. w bazylice pod przewodnictwem Ks. bpa Zygmunta Zimowskiego
2006
10 VI    – Dziękczynna pielgrzymka autokarowa  na Jasną Górę w 25 lecie istnienia parafii św.Kazimierza
18 VI    –  wprowadzenie liturgiczne w urząd proboszcza parafii św Kazimierza ks. prał. dr Grzegorza  Senderskiego oraz  złożenie urzędu proboszcza przez ks. prał. Adama Sochę z udziałem księży  biskupów radomskich.
7 X        – inauguracyjna procesja różańcowa ulicami Zamłynia w święto Matki Bożej Różańcowej.
10 XII  – Jubileusz 25 lecia istnienia parafii św. Kazimierza. Mszy św. przewodniczył  pasterz diecezji Ks.bp Zygmunt Zimowski.
2007
3-4 III  – Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego w ramach nawiedzenia Diecezji Radomskiej.
24 III   – Uroczysta Msza św. w bazylice, celebrowana przez księży biskupów w I dzień 15 rocznicy powstania  Diecezji Radomskiej.
10 IV    –  Dziesięciolecie istnienia chóru parafialnego. Pielgrzymka chóru do sanktuarium w Licheniu.
 2008
3-4 III  – W 550 rocznicę urodzin św.Kazimierza rozpoczęły się obchody „Kazików Radomskich”, decyzją  Urządu Miasta. Mszy św. w Bazylice przewodniczył ks. bp senior Edward Materski. W uroczystość patronalną ks. bp Z. Zimowski otworzył przy                                                    świetlicy „Kazimierzówka” specjalistyczną przychodnię rodzinną „Domowe Ognisko”.
6 VIII  – Papież Benedykt XVI wyniósł ks. prał. Adama Sochę do godności Protonotariusza Apostolskiego / infułata/.
22 XI   – Spotkania w bazylice i koncert chórów diecezji radomskiej w ramach Cecyliańskich Dni Muzyki Sakralnej.
2009
28-29  II  – Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks.bpa Z. Zimowskiego.
4 III     – Uroczystość odpustowa pod przewodnictwem Pasterza Diecezji połączona z poświęceniem figury drewnianej Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus-na pamiątkę 2 rocznicy nawiedzenia bazyliki przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
14 IX   –  Procesja Drogi Krzyżowej ulicą Główną połączona z poświęceniem nowego Krzyża Żelaznego na rogu ulicy Głównej i Kieleckiej.
14 XI.  – Katedra-ingres nowego Pasterza Diecezji ,ks.bpa Henryka Tomasika.
2010
3 III    –  Pierwsza wizyta ks.bpa H. Tomasika w bazylice połączona z odprawieniem Nieszporów ku czci św.Kazimierza.
4 III    – Uroczysta Msza św. odpustowa- koncelebrze przewodniczył ks. bp zamojsko-lubaczowski Wacław Depo.
4 IV    –  Srebrny Jubileusz sakry biskupiej ks. bpa Adama Odzimka –podczas Mszy św. rezurekcyjnej w bazylice.
2011
10 IV     –  koncert amerykańskiego chóru z Los Altos w Kalifornii-Main Street Singers.
15-16 V –  uroczystości pogrzebowe ks.inf. Adama Sochy.
28 V      –  Święcenia kapłańskie przyjęte w bazylice przez diakonów WSD w Radomiu.
18 XII   –  Jubileusz 30 lecia powstania parafii św.Kazimierza z udziałem biskupów radomskich i poświęceniem nowego wystroju wnętrza kaplicy Matki Bożej.
2012
19 II    – Koncert w bazylice sztokholmskiego chóru akademickiego „Stokholm Chamber”.
30 VI  – Święcenia kapłańskie naszego parafianina, diakona ze Zgromadzenia Księży Jezuitów- Bartosza Kornatowskiego.
8 IX    –  Uroczystość odpustowa Narodzenia NMP połączona z jubileuszem 25 lecia pracy Sióstr  Franciszkanek w parafii św. Kazimierza
14 IX  –  Droga Krzyżowa ulicą Natolińską i Główną połączona z poświęceniem nowego dębowego krzyża na tzw. „czerwonce” , pamiątce epidemii cholery.
2013
3-4 III  – Uroczystość patronalna św. Kazimierza Królewicza połączona z obchodami 10 lecia wyniesienia tutejszej świątyni do godności bazyliki mniejszej oraz poświęcenia na placu kościelnym kamiennego pomnika św. Kazimierza. Uroczystościom przewodniczy abp Zygmunt Zimowski z Watykanu wraz z biskupami radomskimi.  Obchody jubileuszowe poprzedziły Misje św. prowadzone przez ks. dr Jacka Kucharskiego.
25-26 V –   święcenia kapłańskie w katedrze i  i prymicje w bazylice naszego parafianina, diakona Bartłomieja Goździewskiego.
2014
 7 I      – Mszą św. w bazylice ks. bp H. Tomasik zainaugurował działalność Szkoły Nowej  Ewangelizacji z siedzibą w świetlicy „Kazimierzówka”.
 4 III  – Uroczystość patronalna św. Kazimierza pod przewodnictwem ks. bpa Pawła Sochy, /pochodzi z parafii Kuczki/ połączona z 40 leciem Jego sakry biskupiej.
25 VI – Pielgrzymka  do Wilna połączona z odwiedzinami w katedrze kaplicy św. Kazimierza.
30 XI – Spotkanie modlitewne w bazylice młodzieży dekanatu Radom-Zachód w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.
14-16 XII  Rekolekcje adwentowe z obecnością figury Św. Michała Archanioła, prowadzone przez Michaelitę ojca Stanisława Stanula.
2015
4 III    – Uroczystość patronalna św. Kazimierza pod przewodnictwem ks. Piotra Turzyńskiego nowokonsekrowanego biskupa pomocniczego diecezji radomskiej.
3 IV    – Wieli Czwartek połączony z jubileuszem 40 lecia kapłaństwa ks. prob. Grzegorza Senderskiego.
4 IV    – Nawiedzenie bazyliki przez Krzyż i obraz Matki Bożej Salus Populi Romani  przed obchodami Światowych Dni Młodzieży.
14 VI  – Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. seniora Eugeniusza Siedleckiego, naszego parafianina.
15-26 X –   Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego.
8 XII – 26 XI 2016  – Nasza bazylika ogłoszona przez ks. bpa H. Tomasika Bramą Miłosierdzia podczas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
2016
4 III       – Uroczystość odpustowa pod przewodnictwem ks.bpa Adama Odzimka.
16-19 V –  Pielgrzymka śladami Piastów w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
21 V       –  Świadectwo na Mszach św. ks. Mirosława Bujaka, misjonarz od 13 l. pracującego w Kamerunie.
2017
15 II       – Koncert kolędowy chóru Sancti Casimiri Cantores Radomienses prowadzonego przez Ks. Wojciecha Szarego.
4 III       – Uroczystość patronalna św. Kazimierza pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika.
30 IV     – Zespół wokalny „Głosy Aniołów”z Tarnopola na Ukrainie wystąpił z koncertami w godzinach Mszy św.
15 V       –  Decyzją Pasterza Diecezji ks.bpa H. Tomasika, kaplica M.B. Częstochowskiej przy bazylice wyznaczona została do coniedzielnej Mszy św. o g. 10.00 w języku ukraińskim dla wiernych obrządku wschodniego.
18 V       –  Świadectwo wiary  w bazylice Alana Ames ,mistyka i ewangelizatora Az Australii.
9-10 IX  –  Całodobowe Jerycho Różańcowe
31 XII    – Koncert kolęd w wykonaniu tarnopolskiego zespołu „Głosy Aniołów”